• 2017
  • 2016
  • 2015

Ajankohtaista

11.8.2017

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Hämeenlinnassa 20.-21.11.2017

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2017 järjestetään Hämeenlinnassa 20.-21.11.2017. Vuosittain järjestettävä Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi tuo esille lastenkulttuurin merkityksiä ja mahdollisuuksia sekä luo suuntaviivoja sen tulevaisuudelle. Foorumi tarjoaa paikan kulttuuripoliittiselle keskustelulle ja eri toimialojen kohtaamiselle. Sen järjestämisestä vastaavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja paikalliset lastenkulttuurikeskukset yhteistyökumppaneineen.

Lue lisää
4.8.2017

Nuoret taidetestaajat etsivät innostavia käyntikohteita – hakuaika elokuussa! / Unga Konsttestare söker inspirerande besöksmål – ansökningstiden är i augusti!

Lukuvuoden 2018–2019 vierailukohteiden hakuaika on 1.–25.8.2017. Sähköinen hakulomake täytetään Suomen Kulttuurirahaston sähköisessä hakupalvelussa. Ansökningstiden för besöksmålen under läsår 2018–2019 är 1.–25.8.2017. Den elektroniska ansökningsblanketten fylls i på adressen www.skr.fi.

Lue lisää
12.7.2017

TIEDOTE / PRESSMEDDELANDE: Kulttuurin jättihanke purkaa ennakkoluuloja viemällä nuoret taiteen pariin / Ungdomar möter konst i kulturellt jätteprojekt som krossar fördomar

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoimalla Taidetestaajat-hankkeella halutaan purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina ja tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä.
Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet Konsttestarna, som vill krossa myten om konst som en svår gren och erbjuda ungdomarna minnesvärda konstupplevelser.

Lue lisää
29.6.2017

Hallituksen kärkihankkeen Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta avustuspäätökset 2017 – lastenkulttuuri / Regeringens spetsprojekt Förbättrande av tillgången till konst och kultur understödbeslutningar 2017 – barnkultur

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hallituksen kärkihankkeen Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta lastenkulttuurin avustuksen 42 hakijalle.
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat regeringens spetsprojekts Förbättrande av tillgången till konst och kultur understöd för 42 sökande.

Lue lisää
16.5.2017

Lastenteatterin ideahautomo ITU etsii esitysehdotuksia

ITUjen näyttämölle voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta tai performanssi. Kutsu on suunnattu taiteen ammattilaisille. Haku päättyy 13.6., minkä jälkeen valitaan katselmukseen osallistuvat esitysehdotukset. Katselmus järjestetään Annantalolla Helsingissä 22.9.2017.

Lue lisää
5.4.2017

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto hakee koordinaattoria, viestinnän suunnittelijaa ja hallintosihteeriä määräaikaisiin tehtäviin

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on valtakunnallinen organisaatio, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Keskeisenä tavoitteena on tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen kaikkialle maahan. Liitolla on 26 jäsenkeskusta eri puolilla Suomea, ja liiton toimisto sijaitsee Tampereella. Tarvitsemme uusia osaajia laajenevaan toimintaamme Taidetestaajat-hankkeeseen ja liiton muuhun toimintaan.Lue lisää