• 2017
  • 2016
  • 2015

Ajankohtaista

13.10.2017

Kulttuuriministeri Sampo Terhon ja lastenkulttuurikeskusten tapaaminen 29.9.2017 / Kulturminister Sampo Terhos och barnkulturcentrens möte den 29.9.2017

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja sen jäsenkeskusten edustajat tapasivat Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon 29.9.2017 opetus- ja kulttuuriministeriössä. Förbundet för barnkulturcenter i Finland och representanterna för dess medlemscenter träffade Sampo Terho, Europa-, kultur- och idrottsminister, den 29.9.2017 vid undervisnings- och kulturministeriet.

Lue lisää
12.10.2017

TIEDOTE / PRESSMEDDELANDE: Kranttu, nautiskelija vai taideahmatti? Taidetestaajissa nuoret saavat kulttuurikriitikon vallan / Kräsen, njutare eller konstslukare? I Konsttestarna får ungdomarna agera kulturkritiker

Pian koko Suomi saa tietää, mitä mieltä nuoret ovat taiteesta. Kulttuurin suurhankkeessa Taidetestaajissa kahdeksasluokkalaisille annetaan mahdollisuus toimia kulttuurikriitikkoina, ja ensimmäiset nuorten antamat arviot on nyt julkaistu kaikkien nähtäväksi.

Lue lisää
31.8.2017

TIEDOTE / PRESSMEDDELANDE: Nyt se alkaa! Ainutlaatuinen Taidetestaajat-hanke antaa kriitikon roolin lähes 200 000 nuorelle / Nu börjar det! Det unika projektet Konsttestarna – nästan 200 000 ungdomar får bli konstkritiker

Taidetestaajat vie kolmen lukuvuoden ajan kaikki Suomen 8.-luokkalaiset taidevierailuille. Koko kulttuurihankkeen ensimmäiset matkat tehdään syyskuun alussa. Under tre läsår bjuder Konsttestarna in alla åttor i hela Finland på två konstbesök. De första besöken i kulturprojektet görs i början av september.

Lue lisää
11.8.2017

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Hämeenlinnassa 20.-21.11.2017

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 2017 järjestetään Hämeenlinnassa 20.-21.11.2017. Vuosittain järjestettävä Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi tuo esille lastenkulttuurin merkityksiä ja mahdollisuuksia sekä luo suuntaviivoja sen tulevaisuudelle. Foorumi tarjoaa paikan kulttuuripoliittiselle keskustelulle ja eri toimialojen kohtaamiselle. Sen järjestämisestä vastaavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja paikalliset lastenkulttuurikeskukset yhteistyökumppaneineen.

Lue lisää
4.8.2017

Nuoret taidetestaajat etsivät innostavia käyntikohteita – hakuaika elokuussa! / Unga Konsttestare söker inspirerande besöksmål – ansökningstiden är i augusti!

Lukuvuoden 2018–2019 vierailukohteiden hakuaika on 1.–25.8.2017. Sähköinen hakulomake täytetään Suomen Kulttuurirahaston sähköisessä hakupalvelussa. Ansökningstiden för besöksmålen under läsår 2018–2019 är 1.–25.8.2017. Den elektroniska ansökningsblanketten fylls i på adressen www.skr.fi.

Lue lisää
12.7.2017

TIEDOTE / PRESSMEDDELANDE: Kulttuurin jättihanke purkaa ennakkoluuloja viemällä nuoret taiteen pariin / Ungdomar möter konst i kulturellt jätteprojekt som krossar fördomar

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoimalla Taidetestaajat-hankkeella halutaan purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina ja tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä.
Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet Konsttestarna, som vill krossa myten om konst som en svår gren och erbjuda ungdomarna minnesvärda konstupplevelser.

Lue lisää