Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille / lastenkulttuuri -kärkihankehaku

Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Avustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa. 

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 4 toimenpiteenä 1 parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taidealakohtaisesti maan eri osissa sekä edistetään lasten ja nuorten luovuutta.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustusta voivat hakea kunnat, lastenkulttuurikeskukset, taidelaitokset, museot, kirjastot, perinneyhdistykset sekä muut taide- ja kulttuuritoimijat, joilla on osaamista lasten kanssa työskentelystä. Hakijan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Avustuksen tavoitteet

Avustuksella lisätään perusopetuksen vuosiluokkien 1−10 oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Tavoitteena on vahvistaa lasten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoisuutta taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. Avustettavalla harrastustoiminnalla vahvistetaan lasten kiinnittymistä kouluun sekä vuorovaikutus- ja työskentelytaitojen kehitystä ja niiden ansiosta myös koulumenestystä.  Tavoitteena on vahvistaa koulun toimintakulttuuria, joka tukee lasten harrastamista ja jossa koulun tilat ovat iltapäivisin (kello 12–16) monipuolisessa koululaisten harrastuskäytössä.

Vuonna 2017 hankkeet jaotellaan neljään ryhmään:

A) Uudet kuntien hankkeet, joissa harrastetunnit järjestetään kaikille tai suurimmalle osalle kunnan perusopetuksen oppilaista
B) Uudet hankkeet, joissa painopisteenä ovat vuosiluokkien 7-10 oppilaat
C) Muut uudet hankkeet
D) Hankkeet, jotka hakevat jatkorahoitusta ja ovat saaneet avustuksen lukuvuodelle 2016–2017 kärkihankkeen ensimmäisellä hakukierroksella 2016.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin 1,9 miljoonaa euroa.

Hakuaika ja käsittely

Hakuaika on päättynyt.

Päätökset lähetetään hakijoille huhtikuun loppuun mennessä.

Lue lisää OKM:n sivuilta