Lempäälä

Asukasluku: 22 500

Lempäälän kunnan lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma Kulttuurirappuset

Toimijat: Kulttuurirappuset-kulttuurikasvatusohjelmaa suunnittelee ja hallinnoi Lempäälän kunnan LAKU-lastenkulttuurin työryhmä, joka koostuu sivistystoimen, päivähoidon, sosiaali- ja vammaispalveluiden, Kulttuurikeskus PiiPoon sekä taiteen perusopetuksen edustajista. Toimintaa toteuttaa PiiPoo yhdessä eri taiteen alojen ammattilaisten ja toimijoiden kanssa. Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä Lempäälän koulujen ja päivähoidon kulttuurivastaavista koottujen työryhmien kanssa.

Sisältö: Kulttuurirappusten tavoite on tutustuttaa lapset ja nuoret eri taiteen muotoihin ja turvata lempääläläisille lapsille ja nuorille tasavertainen mahdollisuus osallistua ja kokea taiteen ja kulttuurin maailma. Vuonna 2016-2017 Lempäälän peruskoulujen kulttuurikasvatusohjelman työpajoissa tutustutaan sirkukseen, teatteriin, tanssiin, musiikkiin, kädentaitoihin ja kirjallisuuteen.
Lukuvuoden 2016-2017 toimintaa toteuttavat Kulttuurikeskus PiiPoo, Pirkanmaan tanssiopisto, Lempäälän kirjasto ja Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä.

Kohderyhmä
: Erikseen omat kulttuurikasvatusohjelmat päivähoidolle ja 1-6 luokkalaisille.

Kulttuurirappuset-kulttuurikasvatusohjelman esittely

Kulttuurirappuset 2016-2017

Historia: Toiminta käynnistyi vuoden 2007 alussa päivähoidon lapsille, esikouluille, 1.–6. luokille ja erityisluokille. Vuonna 2008 toimintaa laajennettiin myös yläluokkien oppilaisiin.