Taidekasvatuksen väitöstutkimuksia eri taiteenaloilta

Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu pääosin Suomessa laadittuja taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia. Mukana on tutkimuksia vuodesta 2000 lähtien. Joihinkin tutkimuksiin  liittyy myös elektroninen aineisto. Tutkimukset on haettu Melinda-tietokannasta hakusanoilla taidekasvatus, väitöskirjat, kuvataidekasvatus, tanssi, musiikkikasvatus, teatteri/draama/ilmaisutaito. Aineiston saatavuuden kirjastoista voi tarkistaa www.finna.fi –hakupalvelusta.

Tutkimukset on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle: Tanssi, Taidekasvatus, Kuvataidekasvatus, Teatteri, draama ja ilmaisutaito sekä Musiikki.

Tutkimukset ovat otsikoiden alla aikajärjestyksessä alkaen uusimmista tutkimuksista ja aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

Luetteloa täydennetään osana taidekasvatuksen observatorion työskentelyä kevään 2018 ajan, minkä jälkeen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto päivittää luetteloa säännöllisesti. Tutkimuskokoelmaa on tarkoitus laajentaa tuomalla sivustolle myös Suomessa laadittua post doc –tutkimusta sekä kansainvälistä väitös- ja post doc –tutkimusta.

Jos sinulla on kysymyksiä, lisäyksiä tai kommentteja luetteloa koskien, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse:
info (a) lastenkulttuuri.fi.

TANSSI

2016

Positioner i dans : om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik / Märta Pastorek Gripson.
Pastorek Gripson, Märtha, Göteborg : Art Monitor, 2016

2015

Raakalautaa ja rakkautta : kolme sommitelmaa oman elämän tanssista / Isto Turpeinen.
Turpeinen, Isto, Helsinki : Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus, 2015 (Helsinki : Edita Prima)

Raakalautaa ja rakkautta : kolme sommitelmaa oman elämän tanssista / Isto Turpeinen.
Turpeinen, Isto, Helsinki : Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus, 2015.
  Elektroninen aineisto 

2012

The pedagogy of recognition : dancing identity and mutuality / Raisa Foster.
Foster, Raisa, Tampere : Tampere University Press, 2012.

Avoimena aukikiertoon : opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa / Heli Kauppila.
Kauppila, Heli. [Helsinki] : Teatterikorkeakoulu, 2012 (Helsinki : Edita Prima)

Avoimena aukikiertoon : opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa / Heli Kauppila.
Kauppila, Heli, Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2012.
  Elektroninen aineisto 

2008

Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä / Teija Ravelin.
Ravelin, Teija. Oulu : Oulun yliopisto, 2008.

Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä / Teija Ravelin.
Ravelin, Teija. Oulu : Oulun yliopisto, 2008.
  Elektroninen aineisto 

2004

Sanaton dialogi : tanssi ruumiillisena tietona / Maarit E. Ylönen.
Ylönen, Maarit E. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2004.

2003

A dream journey to the unknown : searching for dialogue in dance education / Eeva Anttila.
Anttila, Eeva. [Helsinki] : Teatterikorkeakoulu, 2003 (Yliopistopaino)

Tanssien sanat : representoiva koreografia, eletty keho ja naistanssi / Inka Välipakka.
Välipakka, Inka. Joensuu : Joensuun yliopisto, 2003.

Rumbasta rampaan : vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa / Hanna Väätäinen.
Väätäinen, Hanna, Turku : Åbo Akademi ; Parainen : Tibo-trading [jakaja], 2003 (Grafia)

2001

Multiple embodiment in classical ballet : educating the dancer as an agent of change in the cultural evolution of ballet / Paula Salosaari.
Salosaari, Paula. [Helsinki] : Theatre Academy, 2001 (Yliopistopaino)

TAIDEKASVATUS

 

2016

Taiteellinen työ ja visuaalinen ajattelu ; eräs havainnon tutkimushistoria/ Taneli Tuovinen.
Tuovinen, Taneli, Helsinki : Aalto-yliopisto, Aalto ARTS Books, [2016]

Tappeleva rapuhirviö : kauhun estetiikka lastenkulttuurissa / Susanne Ylönen.
Ylönen, Susanne, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2016.

2015

Ambient learning and self authorship : human minds, cultural tools, immersive worlds / Owen Kelly.
Kelly, Owen, Helsinki : Aalto University School of Arts, Design and Architecture, 2015 (Helsinki : Unigrafia).

Ambient learning and self authorship : human minds, cultural tools, immersive words / Owen Kelly.
Kelly, Owen, Helsinki : Aalto University School of Arts, Design and Architecture, 2015.
  Elektroninen aineisto 

Focusing on arts education from the perspectives of learning, wellbeing, environment and multiprofessional collaboration : evaluation research of an arts education project in early childhood educa
Nevanen, Saila, Helsinki : Helsingin yliopisto, 2015 (Hansaprint Oy)

Benefit-oriented socially engaged art : two cases of social work experiment / Jing Yang.
Yang, Jing, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2015 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

Benefit-oriented socially engaged art : two cases of social work experiment / Jing Yang.
Yang, Jing, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2015.
  Elektroninen aineisto 

2014

Att kunna lyssna med kroppen : en studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater / Pernilla Ahlstrand.
Ahlstrand, Pernilla, Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet, 2014.

“Klicka där!” : en studie om bildundervisning med datorer / Catrine Björck.
Björck, Catrine, Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet, 2014.

Taidetunteen kasvattaminen : Lilli Törnudd taidekasvatuksen maailmoja luomassa / Alma Muukka-Marjovuo.
Muukka-Marjovuo, Alma, [Helsinki] : Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen laitos, 2014 (Helsinki : Unigrafia).

Looking for possibilities to improve the visual art teaching in primary school / Edna Vahter.
Vahter, Edna, Tallinn : Tallinna Ülikool, 2014.

2013

At the heart of art and earth : an exploration of practices in arts-based environmental education / Jan van Boeckel.
Boeckel, Jan van, [Helsinki] : Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, 2013 (Helsinki: Unigrafia)

2012

Tekijä on toinen : kuinka kuvallinen dialogi syntyy / Jaana Erkkilä.
Erkkilä, Jaana, Helsinki : Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen laitos, 2012 (Helsinki : Unigrafia)

Tekijä on toinen : kuinka kuvallinen dialogi syntyy / Jaana Erkkilä.
Erkkilä, Jaana, Helsinki : Aalto-yliopisto, 2012.
  Elektroninen aineisto 

Katsojana ja katsottuna : opettajan kontrolloitu ulkoasu / Marjo Kamila.
Kamila, Marjo, [Jyväskylä] : Jyväskylän yliopisto, 2012 (Jyväskylä : Bookwell)

Harmaa taide : taiteen ja vanhuuden merkityssuhteita / Tiina Pusa.
Pusa, Tiina, Helsinki : Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen laitos, 2012 (Helsinki: Unigrafia)

Lapsi kuvan takana : erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa / Päivi Setälä.
Setälä, Päivi, Helsinki : Musta Taide ; [Helsinki] : Aalto-yliopisto ; [Pori] : Porin taidemuseo; [Helsinki]: Suomen valokuvataiteen museo, 2012 (Hämeenlinna : Kariston kirjapaino)

2011

Visuaalinen tie arvoelämään : Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja etiikka / Jouni Kiiskinen.
Kiiskinen, Jouni, Helsinki : Aalto-yliopisto, 2011 (Helsinki : Unigrafia)

Visuaalinen tie arvoelämään : Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja etiikka / Jouni Kiiskinen.
Kiiskinen, Jouni, Helsinki : Aalto University, 2011.
  Elektroninen aineisto 

Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamiselle : toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina 2001 – 2004
Malmivirta, Helena. Tampere : Tampere University Press, 2011 (Tampere : Tampereen Yliopistopaino – Juvenes Print)

Luonnossa : vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotannon kanssa / Leena Valkeapää.
Valkeapää, Leena, [Helsinki] : Maahenki, 2011 (Helsinki : Art-Print)

2010

Meaning-making in visual culture : the case of integrating Ganda indigenous knowledge with contemporary art practice in Uganda / Kabiito Richard.
Kabiito, Richard, [Helsinki] : Aalto University School of Art and Design, 2010 (Jyväskylä : WS Bookwell)

Kuvien rajat : toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa / Anniina Koivurova.
Koivurova, Anniina, Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2010 (Tampere : Juvenes Print)

Naisen kuvia : sievän ja koristeellisen merkityksiä / Pirjo Seddiki.
Seddiki, Pirjo, [Helsinki] : Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu ; [Hämeenlinna] : Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010 (Jyväskylä : Bookwell)

2009

Distancing at close range : investigating the significance of distancing in drama education / Stig A. Eriksson.
Eriksson, Stig A. Åbo : [Åbo Akademi University], 2009 (Vasa : Arkmedia)

Yhteisöllinen taidekasvatus : performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä / Mirja Hiltunen.
Hiltunen, Mirja. Rovaniemi : Lapin yliopisto, 2009 (Tampere : Juvenes Print)

Kielletyt kuvat : suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet / Karolina Kiil.
Kiil, Karolina, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto, 2009 (Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino)

Käsityksiä kuvataiteesta : kuvataideopettaja taiteen tekijänä ja kokijana / Soile Niiniskorpi.
Niiniskorpi, Soile, Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu, 2009 (Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino)

2008

Lupa tulla näkyväksi : kuvataideterapeuttinen toiminta kouluissa / Päivi-Maria Hautala.
Hautala, Päivi-Maria, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2008 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

Kohti elokuvallista ajattelua : virtuaalisen todellisen ontologia Gilles Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsityksissä / Juha Oravala.
Oravala, Juha, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto : jakaja: Jyväskylän yliopiston kirjasto, 2008 (Jyväskylä University Printing House)

Kohti elokuvallista ajattelua : virtuaalisen todellisen ontologia Gilles Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsityksissä / Juha Oravala.
Oravala, Juha, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2008.
  Elektroninen aineisto 

Laddade bilder : representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande / Lisa Öhman-Gullberg.
Öhman-Gullberg, Lisa. Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, 2008.

2007

Two cultures of arts education, Finland and Canada? : an integrated view / Mikko Ketovuori.
Ketovuori, Mikko. Turku : University of Turku : distribution: Turku University Library, 2007 (Painosalama)

Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen : kuvataiteen opintojen kehittäminen lastentarhanopettajien koulutuksessa / Sinikka Rusanen.
Rusanen, Sinikka, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2007 (Jyväskylä : Gummerus kirjapaino)

2006

Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa? : Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner-koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen
Ehnqvist, Tarja. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2006 (Yliopistopaino)

Tien päällä ja leirissä : matkanteon kokemuksesta taideteokseksi / Anne Katarina Keskitalo.
Keskitalo, Anne Katarina, Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2006 (Gummerus Kirjapaino)

2005

Images of time, thought and emotions : narration and the spectator’s experience in Krzysztof Kieślowski’s late fiction films / Kaisa Hiltunen.
Hiltunen, Kaisa. Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2005.
  Elektroninen aineisto 

Teltta : kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa / Lea Kantonen.
Kantonen, Lea, Helsinki : Like : Taideteollinen korkeakoulu, 2005 (Keuruu : Otava)

“Mitä taide tekee käsityöstä?” : käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi / Seija Karppinen.
Karppinen, Seija, Helsinki : Helsingin yliopisto, 2005 (Yliopistopaino)

Miksi kuvista? : koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut / Pirkko Pohjakallio.
Pohjakallio, Pirkko, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2005 (Jyväskylä : Gummerus)

Löytäjät : Elokuvantajua rakentamassa : [yhteisöllinen www-palvelun tuotanto] / Antti Raike.
Raike, Antti, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, medialaboratorio, 2005 (Saarijärvi : Gummerus kirjap.)

Valotetut elämät : perhevalokuvan lajityyppiä pohtivat tilateokset dialogissa katsojien kanssa / Seija Ulkuniemi.
Ulkuniemi, Seija. Rovaniemi : Lapin yliopisto, 2005 (Lapin yliopistopaino)

2004

Tietoverkot taideväylänä – lunastus vai lupaus : tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa / Anna-Maija Issakainen.
Issakainen, Anna-Maija, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu ; [Kouvola] : Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2004 (Saarijärvi : Gummerus)

Tytöt, pojat ja ’erojen leikki’ : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa / Tarja Kankkunen.
Kankkunen, Tarja. [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2004.

Tytöt, pojat ja ’erojen leikki’ : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa / Tarja Kankkunen.
Kankkunen, Tarja. [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2004.
  Elektroninen aineisto 

Kasvatuksen taide ja taidekasvatus : estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa / Lauri Väkevä.
Väkevä, Lauri. Oulu : Oulun yliopisto, 2004.

2003

Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä : kuvataide osana eheyttämistä peruskoulun alaluokilla / Heidi Karvinen.
Karvinen, Heidi. Helsinki : Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2003 (Yliopistopaino)

Hyvää ja kaunista : kuvataideopetuksen mahdollisuuksista nuorten esteettisen ja eettisen pohdinnan tukena / Sirkka Laitinen.
Laitinen, Sirkka. [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2003 (Jyväskylä : Gummerus)

2002

Teatteriharrastuksen merkitys : teatteriharrastusmotiivit ja taiteellinen oppiminen teatteriesityksen valmistusprosessissa / Timo Sinivuori.
Sinivuori, Timo. Tampere : Tampere University Press, 2002 (Tampereen yliopistopaino)

“Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta” : peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä / Tapio Toivanen ; [… kuvat: Arja Holma ja Veli-Pekka Janhonen].
Toivanen, Tapio. [Helsinki] : Teatterikorkeakoulu, 2002 (Yliopistopaino)

2001

En bildpedagogisk studie : lärare undervisar och elever gör bilder / Hans Wetterholm.
Wetterholm, Hans. Malmö : Institutionen för pedagogik, Lärarhögsk, 2001.

2000

Taiteilijan lapsuuden kuvat : lapsuus ja taide samassa hetkessä / Päivi Granö.
Granö, Päivi, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2000 (Jyväskylä : Gummerus)

Ilmaisuleikit tarinan talossa : analyysi ja tulkinta lastentarhanopettajan pedagogisesta toiminnasta varhaiskasvatuksen draaman opetuksessa / Sirkka-Liisa Heinonen.
Heinonen, Sirkka-Liisa, [Tampere] : Tampereen yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2000 (Cityoffset)

On the treshold of intercultural Alices / Martina Paatela-Nieminen.
Paatela-Nieminen, Martina. Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu, 2000.
  Elektroninen aineisto 

KUVATAIDEKASVATUS

2016

Taiteellinen työ ja visuaalinen ajattelu ; eräs havainnon tutkimushistoria/ Taneli Tuovinen.
Tuovinen, Taneli Helsinki : Aalto-yliopisto, Aalto ARTS Books, [2016]

2012

Tekijä on toinen : kuinka kuvallinen dialogi syntyy / Jaana Erkkilä.
Erkkilä, Jaana, Helsinki : Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen laitos, 2012 (Helsinki : Unigrafia)

Tekijä on toinen : kuinka kuvallinen dialogi syntyy / Jaana Erkkilä.
Erkkilä, Jaana, Helsinki : Aalto-yliopisto, 2012.
  Elektroninen aineisto 

2010

Kuvien rajat : toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa / Anniina Koivurova.
Koivurova, Anniina, Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2010 (Tampere : Juvenes Print)

2009

Yhteisöllinen taidekasvatus : performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä / Mirja Hiltunen.
Hiltunen, Mirja. Rovaniemi : Lapin yliopisto, 2009 (Tampere : Juvenes Print)

Kielletyt kuvat : suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet / Karolina Kiil.
Kiil, Karolina, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto, 2009 (Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino)

Käsityksiä kuvataiteesta : kuvataideopettaja taiteen tekijänä ja kokijana / Soile Niiniskorpi.
Niiniskorpi, Soile, Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu, 2009 (Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino)

2008

Lupa tulla näkyväksi : kuvataideterapeuttinen toiminta kouluissa / Päivi-Maria Hautala.
Hautala, Päivi-Maria, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2008 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

Keltaista ja kimaltavaa : kodin ja koulun yhteistyöstä koulun ja kodin yhteyteen / Raili Lehtolainen.
Lehtolainen, Raili, Helsinki : [Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos], 2008 (Yliopistopaino)

2007

Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen : kuvataiteen opintojen kehittäminen lastentarhanopettajien koulutuksessa / Sinikka Rusanen.
Rusanen, Sinikka, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2007 (Jyväskylä : Gummerus kirjapaino)

2006

Tien päällä ja leirissä : matkanteon kokemuksesta taideteokseksi / Anne Katarina Keskitalo.
Keskitalo, Anne Katarina, Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2006 (Gummerus Kirjapaino)

2005

Miksi kuvista? : koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut / Pirkko Pohjakallio.
Pohjakallio, Pirkko, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2005 (Jyväskylä : Gummerus)

Valotetut elämät : perhevalokuvan lajityyppiä pohtivat tilateokset dialogissa katsojien kanssa / Seija Ulkuniemi.
Ulkuniemi, Seija. Rovaniemi : Lapin yliopisto, 2005 (Lapin yliopistopaino)

2004

Tietoverkot taideväylänä – lunastus vai lupaus : tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa / Anna-Maija Issakainen.
Issakainen, Anna-Maija, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu ; [Kouvola] : Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2004 (Saarijärvi : Gummerus)

Tytöt, pojat ja ’erojen leikki’ : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa / Tarja Kankkunen.
Kankkunen, Tarja. [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2004)

Tytöt, pojat ja ’erojen leikki’ : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa / Tarja Kankkunen.
Kankkunen, Tarja, [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2004.
  Elektroninen aineisto 

2003

Kohti kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä : kuvataide osana eheyttämistä peruskoulun alaluokilla / Heidi Karvinen.
Karvinen, Heidi. Helsinki : Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2003 (Yliopistopaino)

Hyvää ja kaunista : kuvataideopetuksen mahdollisuuksista nuorten esteettisen ja eettisen pohdinnan tukena / Sirkka Laitinen.
Laitinen, Sirkka. [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2003 (Jyväskylä : Gummerus)

2001

En bildpedagogisk studie : lärare undervisar och elever gör bilder / Hans Wetterholm.
Wetterholm, Hans. Malmö : Institutionen för pedagogik, Lärarhögsk, 2001.

TEATTERI, DRAAMA JA ILMAISUKASVATUS

2017

Developing embodied pedagogies of acting for youth theatre education : psychophysical actor training as a source for new openings / Hannu Tuisku.
Tuisku, Hannu, Helsinki : University of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Centre, [2017]

2015

Teatteri ja draama työn oppimismuotoina / Satu-Mari Jansson.
Jansson, Satu-Mari, Helsinki : Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, 2015 (Helsinki : Unigrafia)

Teatteri ja draama työn oppimismuotoina / Satu-Mari Jansson.
Jansson, Satu-Mari, Helsinki : Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, 2015.
  Elektroninen aineisto 

2014

Att kunna lyssna med kroppen : en studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater / Pernilla Ahlstrand.
Ahlstrand, Pernilla, Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet, 2014.

Coping with not-knowing by co-confidencing in theatre teacher training : a grounded theory / Annemari Untamala.
Untamala, Annemari, Helsinki : University of the Arts Helsinki, Theatre Academy, Performing Arts Research Centre, 2014 (Helsinki : Edita Prima).

2013

Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena / Satu Olkkonen.
Olkkonen, Satu. [Helsinki] : Teatterikorkeakoulu, 2013 (Helsinki : Edita Prima)

2012

Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutuksessa / Jonna Koponen.
Koponen, Jonna, Tampere : Tampere University Press, 2012 (Tampere : Tampereen yliopistopaino – Juvenes Print)

Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutuksessa / Jonna Koponen.
Koponen, Jonna. Tampere : Tampere University Press, 2012.
  Elektroninen aineisto 

2011

Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamiselle : toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina 2001 – 2004
Malmivirta, Helena. Tampere : Tampere University Press, 2011 (Tampere : Tampereen Yliopistopaino – Juvenes Print)

Karneval i klassrum – kunskap på hjul : en studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi / Birgitta Silfver.
Silfver, Birgitta, Åbo : Åbo Akademis förlag ; Pargas : Tibo-Trading [jakaja], 2011 (Vasa : Arkmedia)

2010

Totta ja unta : draama puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten yhteisöllisenä kuntoutuksena ja kokemuksena / Tuula Pulli.
Pulli, Tuula Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2010 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

2009

Beyond the obvious : three acts in educational drama / Sol-Britt Arnolds-Granlund.
Arnolds-Granlund, Sol-Britt. Åbo : Åbo Akademi University Press ; distribution: Pargas : Tibo-trading, 2009 (Vasa : Arkmedia)

Distancing at close range : investigating the significance of distancing in drama education / Stig A. Eriksson.
Eriksson, Stig A. Åbo : [Åbo Akademi University], 2009 (Vasa : Arkmedia)

Drama og elevaktiv læring : en studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer / Aud Berggraf Sæbø.
Sæbø, Aud Berggraf. Trondheim : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for kunst- og medievitenskap , 2009.

2006

Intercultural bridges in teenagers’ theatrical events : performing self and constructing cultural identity through a creative drama process / Heli Aaltonen.
Aaltonen, Heli, Åbo : Åbo Akademi University Press ; Pargas : distribution: Tibo-Trading, 2006 (Vasa : Arkmedia)

2005

Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa : opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten oppimis- ja opetustilanteissa / Riitta Korhonen.
Korhonen, Riitta, Turku : Turun yliopisto, 2005 (Painosalama)

2003

Prosessidraaman kehittäminen museossa / Sanna Asikainen.
Asikainen, Sanna. Joensuu : Joensuun yliopisto, 2003.

Puheviestintätaitojen arviointi : näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin / Tarja Valkonen.
Valkonen, Tarja, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2003.

2002

Draaman maailmat oppimisalueina : draamakasvatuksen vakava leikillisyys / Hannu Heikkinen.
Heikkinen, Hannu. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2002.

Teatteriharrastuksen merkitys : teatteriharrastusmotiivit ja taiteellinen oppiminen teatteriesityksen valmistusprosessissa / Timo Sinivuori.
Sinivuori, Timo. Tampere : Tampere University Press, 2002 (Tampereen yliopistopaino)

“Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta” : peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä / Tapio Toivanen ; [… kuvat: Arja Holma ja Veli-Pekka Janhonen].
Toivanen, Tapio. [Helsinki] : Teatterikorkeakoulu, 2002 (Yliopistopaino)

2000

Ilmaisuleikit tarinan talossa : analyysi ja tulkinta lastentarhanopettajan pedagogisesta toiminnasta varhaiskasvatuksen draaman opetuksessa / Sirkka-Liisa Heinonen.
Heinonen, Sirkka-Liisa, [Tampere] : Tampereen yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2000 (Cityoffset)

MUSIIKKI

2017

Brain integrative function driven by musical training during real-world music listening / Iballa Burunat Pérez.
Burunat Pérez, Iballa, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.

Brain integrative function driven by musical training during real-world music listening / Iballa Burunat Pérez.
Burunat Pérez, Iballa, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.
  Elektroninen aineisto 

“Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä” : oppimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa – oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja / Johanna Hasu
Hasu, Johanna, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.

Osallistava sävellytysmenetelmä musiikinopetukseen : peruskoulun opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimisen ydinmetaforia toteuttamassa / Taina Huttunen.
Huttunen, Taina, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.

Osallistava sävellytysmenetelmä musiikinopetukseen : peruskoulun opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimisen ydinmetaforia toteuttamassa / Taina Huttunen.
Huttunen, Taina, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.
  Elektroninen aineisto 

The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of Democratic Inclusion in and through Activist Music Education.
Laes, Tuulikki, Sibelius Academy: Studia Musica 72, 2017.

Transmission processes of indigenous Pedi music / Edward Lebaka.
Lebaka, Edward, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.

Transmission processes of indigenous Pedi music / Edward Lebaka.
Lebaka, Edward, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.
  Elektroninen aineisto 

Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana taiteen perusopetuksessa : opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla / Soile Tikka.
Tikka, Soile, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.

Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana taiteen perusopetuksessa : opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla / Soile Tikka.
Tikka, Soile, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.
  Elektroninen aineisto  

Kestääkö ääni? : laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun / Hannele Valtasaari.
Valtasaari, Hannele, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.

Kestääkö ääni? : laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ilmaisuun / Hannele Valtasaari.
Valtasaari, Hannele, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2017.
  Elektroninen aineisto 

2016

In search of good relationships to music : understanding aspiration and challenge in developing music school teacher practices / Cecilia Björk.
Björk, Cecilia, Åbo : Åbo Akademis förlag, 2016.

Saksan ääntäminen laulusarjassa Frauenliebe und Leben : tutkimuskohteena eksperttilaulajat / Nina Jokela.
Jokela, Nina, Oulu : Oulun yliopisto, 2016.

Saksan ääntäminen laulusarjassa Frauenliebe und Leben : tutkimuskohteena eksperttilaulajat / Nina Jokela.
Jokela, Nina, Oulu : Oulun yliopisto, 2016.
  Elektroninen aineisto 

Computer-aided ear-training : a contemporary approach to Kodály’s music educational philosophy / Susanna Király.
Király, Susanna, Helsinki : BoD -Books on Demand, [2016]

Eetoksena hyvyys ja kauneus : taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta / Aila Knihtilä.
Knihtilä, Aila, Oulu : Oulun yliopisto, 2016.

Eetoksena hyvyys ja kauneus : taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta / Aila Knihtilä.
Knihtilä, Aila, Oulu : Oulun yliopisto, 2016.
  Elektroninen aineisto 

Songcrafting practice : a teacher inquiry into the potential to support collaborative creation and creative agency within school music education / Sari Muhonen.
Muhonen, Sari, Helsinki : Sibelius Acadeny, University of the Arts, 2016.

Songcrafting practice : a teacher inquiry into the potential to support collaborative creation and creative agency within school music education / Sari Muhonen.
Muhonen, Sari, Helsinki : Sibelius Acadeny, University of the Arts, 2016.
  Elektroninen aineisto 

Music learning in Costa Rica : a postcolonial institutional ethnography / Guillermo Rosabal-Coto.
Rosabal-Coto, Guillermo, [Helsinki] : [G. Rosabal-Coto.], 2016.

Matkalla musiikkiin : fenomenologinen tutkimus peruskoulun 3.-4. -luokkalaisten taidemusiikin kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa / Serja Turunen.
Turunen, Serja, Joensuu : University of Eastern Finland, 2016.

Matkalla musiikkiin : fenomenologinen tutkimus peruskoulun 3.-4. -luokkalaisten taidemusiikin kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa / Serja Turunen.
Turunen, Serja, Joensuu : University of Eastern Finland, 2016.
  Elektroninen aineisto 

2015

The role of piano improvisation in teaching harmony, using combined materials selected from the Baroque period and jazz standard repertoire : towards a comprehensive approach / Mónika Benedek.
Benedek, Mónika, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2015 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House).

The role of piano improvisation in teaching harmony, using combined materials selected from the baroque period and jazz standard repertoire : towards a comprehensive approach / Mónika Benedek.
Benedek, Mónika, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2015.
  Elektroninen aineisto 

Navigating (un)popular music in the classroom : censure and censorship in an inclusive, democratic music educatio / Alexis Anja Kallio.
Kallio, Alexis Anja, Helsinki : Sibelius-Academy, University of The Arts, 2015.

Gender lessons : girls and boys negotiating learning community in basics of music / Anna Kuoppamäki.
Kuoppamäki, Anna, [Helsinki] : Sibelius Academy, University of The Arts Helsinki, 2015.

Surrounded by sound : experienced orchestral harpists’ professional knowledge and learning / Lia Lonnert.
Lonnert, Lia, Lund : Lund University, Malmö Academy of Music, 2015 (Lund : Media-Tryck)

2014

“Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki” : nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla / Jukka Enbuska.
Enbuska, Jukka, Helsinki : Sibelius-Akatemia, 2014 (Tampere : Juvenes Print).

Musikskap : musikstunders didaktik i förskolepraktiker / Ylva Holmberg.
Holmberg, Ylva, Malmö : School of education, Malmö University, 2014.

Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina / Hanna M. Nikkanen.
Nikkanen, Hanna M., Helsinki : Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2014 (Helsinki : Unigrafia)

Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa : tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta / Kyllikki Rantala.
Rantala, Kyllikki, Tampere : Tampere University Press, 2014 (Tampere : Suomen Yliopistopaino – Juvenes Print).

Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa : tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta / Kyllikki Rantala.
Rantala, Kyllikki, Tampere : Tampere University Press, 2014.
  Elektroninen aineisto 

”Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia” : työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa / Esa Virkkula.
Virkkula, Esa, Oulu : Oulun yliopisto, 2014 (Tampere : Juvenes Print).

”Soittaminen ammattilaisen kanssa on paras tapa oppia” : työpajaperustainen työssäoppiminen muusikoiden ammatillisessa koulutuksessa / Esa Virkkula.
Virkkula, Esa, Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 2014.
  Elektroninen aineisto 

2013

Muusikaõppekirjandus ja laulmisõpetus saksa õppekeelega koolides Eestis aastatel 1860-1914 / / Tiiu Ernits.
Ernits, Tiiu, Tallinn : Tallinna Ülikool, 2013.

Teraapilisest lähenemisest muusikaõpetuses : muusikatund kui heaolu ja elukestva muusikaharrastuse allikas / Marit Mõistlik-Tamm.
Mõistlik-Tamm, Marit, Tallinn : Tallinna Ülikool, 2013.

Perceptual learning style as an influence on the practising of instrument students in higher music education / Albi Odendaal.
Odendaal, Albi. Helsinki : Sibelius Academy, 2013 (Cape Town : Print on Demand Cape Town).

Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa konserttiprojektissa : musiikkiluokkalaisten kertomukset yhdessä tekemisestä / Leena Pääkkönen.
Pääkkönen, Leena, Oulu : Oulun yliopisto, 2013 (Tampere : Juvenes Print).

Riho Pätsi fenomen Eesti muusikapedagoogikas / Inge Raudsepp.
Raudsepp, Inge, Tallinn : Tallinna Ülikool, 2013.

2012

Viisi vuotta viisaampi? : tarinoita nuorten musiikinopettajien kehityspoluilta / Kati Airosmaa.
Airosmaa, Kati. Tampere : Tampere University Press, 2012 (Tampere : Tampereen yliopistopaino – Juvenes Print)

“Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin” : tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä / Lenita Hietanen.
Hietanen, Lenita, Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2012 (Tampere : Juvenes Print)

Kohti sensitiivistä musiikin opettamista : ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja / Laura Huhtinen-Hildén.
Huhtinen-Hildén, Laura, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2012 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

Kohti sensitiivistä musiikin opettamista : ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja / Laura Huhtinen-Hildén.
Huhtinen-Hildén, Laura, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2012.
  Elektroninen aineisto 

Polkuja kuorosäveltapailuun : kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä / Soila Jaakkola.
Jaakkola, Soila, Helsinki : Sibelius-Akatemia, 2012 (Helsinki : Hakapaino)

Computer-aided ear-training : a contemporary approach to Kodály’s music educational philosophy / Susanna Király.
Király, Susanna, Helsinki [i.e. Lohja] : [Susanna Király], 2012 (printed in [Budapest], Hungary : Révai Digitális Kiadó, 2012).

Learning from cosmopolitan digital musicians : identity, musicianship, and changing values in (in)formal music communities / Heidi Partti.
Partti, Heidi, [Helsinki] : Sibelius-Akatemia, 2012 (Espoo : Kopijyvä)

2011

Claiming space : discourses on gender, popular music, and social change / Cecilia Björck.
Björck, Cecilia. Göteborg : Academy of Music and Drama, University of Gothenburg ; Högskolan för scen och musik, 2011.

Musik och språk i samverkan : en aktionsforskningsstudie i åk 1 / Katharina Dahlbäck.
Dahlbäck, Katharina. Göteborg : Högskolan för scen och musik, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2011 (Kållered : Ineko)

Musikalisk kunskapsutveckling i högre musikutbildning : en kulturpsykologisk studie av musikerstudenters förhållningssätt i enskild instrumentalundervisning / Per-Henrik Holgersson.
Holgersson, Per-Henrik. Stockholm : KMH förlaget, 2011.

A bécsi klasszikus dalirodalom a zeneiskolai szolfézsoktatásban = The role of Viennese classical songs in teaching solfeggio at music schools / Kedves-Herczegh Mária.
Kedves-Herczegh, Mária, Jyväskylä : University of Jyväskylä , 2011.

A bécsi klasszikus dalirodalom a zeneiskolai szolfézsoktatásban = The role of Viennese classical songs in teaching solfeggio at music schools / Kedves-Herczegh Mária.
Kedves-Herczegh, Mária. Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2011.
  Elektroninen aineisto 

Pedagogisia merkityksiä koulun musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden näkökulmasta / Tuija Elina Lindström.
Lindström, Tuija Elina. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2011 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

Pedagogisia merkityksiä koulun musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden näkökulmasta / Tuija Elina Lindström.
Lindström, Tuija Elina. Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2011.
  Elektroninen aineisto 

Duuri- ja mollisointuja musiikkialan kentällä : organisaatiomuutoksen heijastuksia ammattikorkeakoulun musiikinopettajien työhön / Outi Pylkkä.
Pylkkä, Outi. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2011 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

Muusikon tietämisen tavat : moniälykkyys, hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun instrumenttituntien näkökulmasta / Markku O. Pöyhönen.
Pöyhönen, Markku O., Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2011 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

Muusikon tietämisen tavat : moniälykkyys, hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun instrumenttituntien näkökulmasta / Markku O. Pöyhönen.
Pöyhönen, Markku O., Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2011.
  Elektroninen aineisto 

Musikalisk lärandemiljö : planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem / Johanna Still.
Still, Johanna, Åbo : Åbo Akademis förlag, ; Pargas : Tibo-trading [jakaja], 2011 (Åbo : Uniprint)

Musikalisk lärandemiljö : planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem / Johanna Still.
Still, Johanna. Åbo : Åbo Akademis förlag, 2011.
  Elektroninen aineisto 

En relasjonell musikkestetikk : barn på orkesterselskapenes konserter / Tony Valberg.
Valberg, Tony, Göteborg : Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Musikvetenskap, [2011]

2010

A népi játékok és a mozgás relációja, és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében / Borbála Tamásine Dsupin.
Dsupin, Borbála Tamásiné, [Jyväskylä] : [Jyväskylän yliopisto], [2010]

A népi játékok és a mozgás relációja, és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében / Borbála Tamásiné Dsupin.
Dsupin, Borbála Tamásiné, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2010.
  Elektroninen aineisto

The development of the concept of music education in Estonian kindergartens, 1905-2008 : a historical-critical overview / Kristi Kiilu.
Kiilu, Kristi., Helsinki : University of Helsinki, 2010 (Helsinki : Yliopistopaino)

Monipuolisuuden eetos : musiikin aineenopettajat artikuloimassa työnsä käytäntöjä / Minna Muukkonen.
Muukkonen, Minna. [Helsinki] : Sibelius-akatemia, 2010 (Helsinki : Hakapaino)

Monipuolisuuden eetos : musiikin aineenopettajat artikuloimassa työnsä käytäntöjä / Minna Muukkonen.
Muukkonen, Minna. [Helsinki] : Sibelius-Akatemia, cop. 2010.
  Elektroninen aineisto 

Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének? = How to educate an audience to acquire a taste for classical music? / Váradi Judit.
Váradi, Judit, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2010.

Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének? / Váradi Judit.
Váradi, Judit. Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2010.
  Elektroninen aineisto 

Att peka ut det osynliga i rörelse : en didaktisk studie av taktart i musik / Cecilia Wallerstedt.
Wallerstedt, Cecilia. Göteborg : Konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet, 2010.

2009

Psychological needs and social-cognitive influences on participation in music activities / Paul Anthony Evans.
Evans, Paul Anthony, Ann Arbor (MI): ProQuest, UMI Dissertation Publishing, cop. 2009.

Intensity of interaction in instrumental music lessons / Tapani Heikinheimo.
Heikinheimo, Tapani. Helsinki : Sibelius-Akatemia, 2009.

Holger Fransman : suomalaisen käyrätorvikoulun uranuurtaja / Leena Heikkilä.
Heikkilä, Leena. [Helsinki] : Sibelius-akatemia, cop. 2009 ([Koria]) : Korian kirjapaino Alanko)

The belly-button chord : connections of pre- and postnatal music education with early mother-child interaction / Kaarina Marjanen.
Marjanen, Kaarina. Jyväskylä : University of Jyväskylä : distributor: University Library of Jyväskylä, 2009 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

The belly-button chord : connections of pre- and postnatal music education with early mother-child interaction / Kaarina Marjanen.
Marjanen, Kaarina. Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2009.
  Elektroninen aineisto 

Näkeekö taitava muusikko sen minkä kuulee? : melodiadiktaatin ongelmat suomalaisessa ja unkarilaisessa taidemusiikin ammattikoulutuksessa / Ágnes Paraczky.
Paraczky, Ágnes. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto : jakaja: Jyväskylän yliopiston kirjasto, 2009 (Jyväskylä : Jyväskylä University Printing House)

Näkeekö taitava muusikko sen, minkä kuulee? : melodiadiktaatin ongelmat suomalaisessa ja unkarilaisessa taidemusiikin ammattikoulutuksessa / Ágnes Paraczky.
Paraczky, Ágnes. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2009.
  Elektroninen aineisto 

“Koko talo soi” : Klemetti-opisto suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäjänä 1953-1968 / Pirkko Partanen.
Partanen, Pirkko, Helsinki : Helsingin yliopisto, 2009 ([Helsinki] : Yliopistopaino)

Moniääninen musiikinhistoria : heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta / Leena Unkari-Virtanen.
Unkari-Virtanen, Leena, [Helsinki] : Sibelius-akatemia, 2009 (Espoo : Multiprint)

2008

Huilu-, klarinetti- ja pianotrio musiikkioppilaitoksen perustasoilla : uuden oppimateriaalin kehittäminen ja sen toimivuuden testaus / Karipekka Eskelinen ja Kristiina Jääskeläinen.
Eskelinen, Karipekka, [Helsinki] : Sibelius-akatemia, cop. 2008 (Helsinki : Yliopistopaino)

Pohjanmaan musiikkikulttuuria menneiltä ajoilta : musiikin taitajia ja tukijoita eteläisen Pohjanmaan kirkkomusiikkielämässä 1700-luvun jälkipuoliskolla / Päivi-Liisa Hannikainen.
Hannikainen, Päivi-Liisa, [Helsinki] : Sibelius-Akatemia, cop. 2008 (Helsinki : Yliopistopaino)

Der Förderung der emotionalen intelligenz durch Musik : Darstellung einer musikpädagogischen Erziehungskonzeption ; Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével : egy zenei nevelési konc
Uzsalyné Pécsi, Rita. Jyväskylä : Universität von Jyväskylä, 2008.

2007

“Minunkin sisällä soi!” : musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa / Liisa-Maria Lilja-Viherlampi.
Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria, Turku : Turun ammattikorkeakoulu, 2007 (Turun kaupungin painatuspalvelukeskus)

Suundumusi Eesti üldhariduskooli muusikakasvatuses 20. sajandi II poolel ja 21. sajandi alguses / Tiina Selke.
Selke, Tiina. Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2007.

2006

Luokanopettaja musiikkikasvattajana / Terhi Vesioja.
Vesioja, Terhi, [Joensuu] : Joensuun yliopisto : Joensuun yliopiston kirjasto [jakaja], 2006 (Joensuun yliopistopaino)

Luokanopettaja musiikkikasvattajana / Terhi Vesioja.
Vesioja, Terhi. Joensuu : Joensuun yliopisto, 2006.
  Elektroninen aineisto 

2005

På klassrummets tröskel : om att vara lärare i musikläroinrättningarnas brytningstid / Ulla-Britta Broman-Kananen.
Broman-Kananen, Ulla-Britta, [Helsingfors] : Sibelius-akademin, 2005 (Hakapaino)

Itsesäätelyvalmiudet musiikin opiskelussa / Tapani Kaartinen.
Kaartinen, Tapani. Tampere : Tampere University Press : Taju [jakaja], 2005 (Tampereen yliopistopaino)

Millainen laulaja olen : opettajaksi opiskelevan vokaalinen minäkuva / Anna-Mari Lindeberg.
Lindeberg, Anna-Mari, [Joensuu] : Joensuun yliopisto, 2005.

Millainen laulaja olen : opettajaksi opiskelevan vokaalinen minäkuva / Anna-Mari Lindeberg.
Lindeberg, Anna-Mari. Joensuu : Joensuun yliopisto, 2005.
  Elektroninen aineisto 

Örats skolning : Radiokonservatoriet och musikbildningsarbetet / Ronny Lindeborg.
Lindeborg, Ronny. Stockholm : Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC), Musikhögsk, 2005.

Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi : tutkimus aikuisen laulutaidon lukoista ja niiden aukaisemisesta / Ava Numminen.
Numminen, Ava, [Helsinki] : Sibelius-akatemia, 2005 (Hakapaino)

Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi : tutkimus aikuisen laulutaidon lukoista ja niiden aukaisemisesta / Ava Numminen.
Numminen, Ava. [Helsinki] : Sibelius-Akatemia, 2005.
  Elektroninen aineisto 

Verkkoavusteinen opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa / Miikka Salavuo.
Salavuo, Miikka, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto : jakaja: Jyväskylän yliopiston kirjasto, 2005 (Jyväskylä University Printing House)

Verkkoavusteinen opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa / Miikka Salavuo.
Salavuo, Miikka. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2005.
  Elektroninen aineisto 

Beiträge zur Geschichte des Musikunterrichts an den Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion im 16. und 17. Jahrhundert / Gudrun Viergutz.
Viergutz, Gudrun. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2005.

Beiträge zur Geschichte des Musikunterrichts an den Gelehrtenschulen der östlichen Ostseeregion im 16. und 17. Jahrhundert / Gudrun Viergutz.
Viergutz, Gudrun. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2005.
  Elektroninen aineisto 

2004

Öppenhet och medvetenhet : en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion / Cecilia Ferm.
Ferm, Cecilia. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2004.

Embodiment in Dalcroze eurhytmics / Marja-Leena Juntunen.
Juntunen, Marja-Leena, Oulu : Oulun yliopisto, 2004.

Embodiment in Dalcroze Eurhythmics / Marja-Leena Juntunen.
Juntunen, Marja-Leena. Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 2004.
  Elektroninen aineisto 

Aktivoivan opetuksen vaikutus musiikinkuunteluasenteisiin : klassisen musiikin kuuntelun opintokokonaisuuden kokeilu luokanopettajakoulutuksessa ja peruskoulussa / Anneli Kolehmainen (s. Selänne)
Kolehmainen, Anneli, Turku : Turun yliopisto, 2004 (Painosalama)

On conceptualization of music : applying systemic approach to musicological concepts, with practical examples of music theory and analysis / Yrjö Mikkonen.
Mikkonen, Yrjö, Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2004.

De bildade männens Beethoven : musikhistorisk kunskap och social formering i Sverige mellan 1850 och 1940 / Tobias Pettersson.
Pettersson, Tobias. Göteborg : Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet, 2004.

Musikaliska möten man minns : om musikundervisningen i årskurserna sju till nio som en arena för starka musikupplevelser / Johanna Ray.
Ray, Johanna, Åbo : Åbo Akademis förlag ; Pargas : Tibo-trading [jakaja], 2004 (Vasa : Arkmedia)

Musikaliska möten man minns : om musikundervisningen i årskurserna sju till nio som en arena för starka musikupplevelser / Johanna Ray.
Ray, Johanna. Åbo : Åbo Akademis förlag ; Pargas : Tibo-trading [jakaja], 2004 (Vasa : Arkmedia)
  Elektroninen aineisto

Kasvatuksen taide ja taidekasvatus : estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa / Lauri Väkevä.
Väkevä, Lauri, Oulu : Oulun yliopisto, 2004.

2003

Absolut gehör : konkret minne för ljud / Kenneth Helgesson.
Helgesson, Kenneth. Göteborg : Göteborgs universitet, 2003.

Monta polkua musiikkiin : tonaalisen musiikin perusrakenteiden kehittyminen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6-11 / Pirkko Paananen.
Paananen, Pirkko, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2003.

Monta polkua musiikkiin : tonaalisen musiikin perusrakenteiden kehittyminen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6-11 / Pirkko Paananen.
Paananen, Pirkko. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2003.
  Elektroninen aineisto 

Laulutunnin ulkoinen ja sisäinen rakenne : Aksel Törnudd (1874-1923) ja Wilho Siukonen (1885-1941) seminaarien ja kansakoulun laulunopetusmenetelmien kehittäjinä 1893-1941 / Katri-Helena Rautiainen.
Rautiainen, Katri-Helena, Helsinki : Sibelius-Akatemia, 2003 (Joensuu : Joensuun yliopistopaino)

Peruskoulun luokanopettajiksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä / Tarja Tereska.
Tereska, Tarja, Helsinki : Helsingin yliopisto, 2003 (Yliopistopaino)

“Mä soitan ihan omasta ilosta!” : pitkittäinen tutkimus 7-13-vuotiaiden lasten musiikin harjoittamisesta ja musiikkiopisto-opiskelusta / Annu Tuovila.
Tuovila, Annu. [Helsinki] : Sibelius-Akatemia, DocMus-yksikkö, [2003] (PB-Printing)

2002

Muusikoiden esiintymisjännitys : tapaustutkimus klassisen musiikin ammattiopiskelijoiden jännittäjätyypeistä ja esiintymisvalmennuksen kurssikokemuksista / Päivi Arjas.
Arjas, Päivi, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2002.

Muusikoiden esiintymisjännitys : tapaustutkimus klassisen musiikin ammattiopiskelijoiden jännittäjätyypeistä ja esiintymisvalmennuksen kurssikokemuksista / Päivi Arjas.
Arjas, Päivi. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2002.
  Elektroninen aineisto 

Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse : moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande / Claes Ericsson.
Ericsson, Claes. Malmö : Malmö Academy of Music, 2002.

Skolvägen eller garagevägen : studier av musikalisk socialisation / av Anna-Karin Gullberg.
Gullberg, Anna-Karin. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2002.

Musikelever på gymnasiets estetiska program : en studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation / Maria Karlsson.
Karlsson, Maria. Malmö : Malmö Academy of Music, 2002.

Laulun myötä kasvuun : laulusuzukimenetelmän kehittämisprojekti / Päivi Kukkamäki.
Kukkamäki, Päivi, Vantaa : Model-Hangar, 2002 (Helsinki : Yliopistopaino, 2003)

“Jag kan göra hundra låtar” : barns musikskapande med digitala verktyg / Bo Nilsson.
Nilsson, Bo. Malmö : Musikhögsk. [distributör], 2002.

Bridging experience, action, and culture in music education / Heidi Westerlund.
Westerlund, Heidi. Helsinki : Sibelius-Akatemia, , 2002.

2001

Individuality and development in children’s spontaneous tempo and synchronization / Ambjörn Hugardt.
Hugardt, Ambjörn. Göteborg : Department of musicology, Göteborg University, 2001.

Mitä mieltä on pianonsoitossa? : 13-15-vuotiaiden pianonsoittajien kokemuksia musiikkiharrastuksestaan / Erja Kosonen.
Kosonen, Erja, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2001.

Mitä mieltä on pianonsoitossa? : 13-15 vuotiaiden pianonsoittajien kokemuksia musiikkiharrastuksestaan / Erja Kosonen.
Kosonen, Erja. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2001.
  Elektroninen aineisto 

Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal : en studie av musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås / Torgil Persson.
Persson, Torgil. Göteborg : Institutionen för musikvetenskap, Univ, 2001.

Interaktion och kunskapsutveckling : en studie av frivillig musikundervisning / Anna-Lena Rostvall, Tore West.
Rostvall, Anna-Lena. Stockholm : Centrum för musikpedagogisk forskning, Kungl. musikhögskolan i Stockholm : KHM förlaget, [2001] ([Stockholm?] : KHM repro, 2001)

Mediakasvatus ja sen musiikilliset mahdollisuudet / Sara Sintonen.
Sintonen, Sara. [Helsinki] : Sibelius-Akatemia, [2001]

Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog / Berit Uddén.
Uddén, Berit. [Stockholm] : KHM förlaget, [2001] (Visby : Godrings tryckeri, 2001)

Kuvionuottimenetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkuopetuksessa : toimintatutkimus eri kohderyhmillä / Kirsi Vikman.
Vikman, Kirsi, Helsinki : Helsingin yliopisto, 2001 (Yliopistopaino)

2000

An alternative pedagogical paradigm for skills : an examination of constructivist learning theory and its potential for implementation into aural skills curricula / Theodore Edward Buehrer.
Buehrer, Theodore Edward. Ann Arbor : Bell & Howell Inform. and Learning, 2000.

Så ska det låta : studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965 / Jonas Gustafsson.
Gustafsson, Jonas. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2000.

Spela snyggt och ha kul : gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester / Gunnar Heiling.
Heiling, Gunnar. Lund : Lund University, 2000.

…Johnnyllakin on univormu, heimovaatteet ja -kampaus… : musiikillisen erityisorientaation polku musiikkiminän, maailmankuvan ja musiikkimaun heijastamina / Antti Juvonen.
Juvonen, Antti, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2000 (Jyväskylä University Printing House)

Ergonomi i musikutbildningen : ergonomiska och kognitiva aspekter på instrumentalspel / Stojan Kaladjev.
Kaladjev, Stojan. Stockholm : KMH-förlaget, 2000.

Das Auge hört mit … : Rezeptionsforschung zur klassischen Musik im Spielfilm / von Susanne Keuchel.
Keuchel, Susanne. Bonn : Arcult Media, [2000] (Bonn : Holos, 2000)

Lose Anweisungen für klare Klangkonstellationen : Musiken und musikalische Phänomene des 20. Jahrhunderts : ihre Bedeutung für die Musikpädagogik / Hans Schneider.
Schneider, Hans, Saarbrücken : Pfau, cop. 2000.