Liiton hankkeet

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on mukana hankkeissa asiantuntijana, yhteistyökumppanina tai päätoteuttajana. Monipuoliset hankkeet edistävät lastenkulttuurin saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia.

Taidetestaajat (2016-2020)

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto hallinnoi Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta valtakunnallisena asiantuntijaorganisaationa, jolla on nuortenkulttuuriin liittyvä sisällöllinen ja käytännön tason osaaminen. Yhteistyö Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin kanssa mahdollistaa jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taide-elämystä, jotka Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto sitoo osaksi koulujen kulttuurikasvatusta. Vuosina 2016-2020 toteutettava suurhanke vie kolmen vuoden aikana lähes 200 000 nuorta ja opettajaan elämykselliselle vierailulle yhteen paikalliseen ja toiseen valtakunnalliseen taidelaitokseen.

Lisää Taidetestaajista

Koulujen elokuvaviikko (2015–)

Hankkeen aikana rakennetaan ja pilotoidaan elokuvaviikon malli, joka pyritään valtakunnallistamaan kaikkiin Suomen ala- ja yläkouluihin. Elokuvaviikon vastuuorganisaatio on Valveen elokuvakoulu (Oulun kaupunki) ja yhteistyökumppaneina ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Vantaan kaupunki, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Koulukino ry ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Lisää Koulujen elokuvaviikosta

ArtsEqual-tutkimushanke (2015–)

Taideyliopiston koordinoima monitieteinen hanke tarkastelee taiteita ja taidekasvatusta kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on hankkeen kumppanina erityisesti koulujen kanssa tehtävän taidekasvatuksen osalta.
Lisätietoja: Pilvi Kuitu, pilvi.kuitu (at) kulttuuripiipoo.fi

Lisää ArtsEqualista

Suomi 100 – Suuri lukuseikkailu (2017)

Suuri Lukuseikkailu tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen lukutaidon ja lastenkirjallisuuden tulevaisuudesta sekä merkityksestä tämän päivän Suomessa. Hanke nostaa esiin lastenkirjallisuutta ja lukemisen iloa koko Suomen satavuotisjuhlavuoden ajan. Kohderyhmänä ovat 0–16-vuotiaat lapset ja nuoret perheineen sekä heidän parissaan työskentelevät aikuiset ja lasten vanhemmat. Ydinteemoja ovat saavutettavuus, vuorovaikutus ja kulttuurienvälisyys. Lastenkulttuurikeskukset ovat mukana valtakunnallisessa tapahtumakiertueessa.

Lisää Suomi 100 – Suuresta lukuseikkailusta

Lasten ja nuorten juhlakalenteri 2017 (2016–)

Juhlakalenterin keskiössä ovat lasten ja nuorten tekemät videot, joissa näkyvät lasten ja nuorten tulkinnat Suomen historian merkittävistä tapahtumista ja virallisista ja suositelluista liputuspäivistä. Videoista koostetaan verkkoon juhlavuodeksi sähköinen Juhlakalenteri.

Lisää juhlakalenterista

Päättyneet hankkeet

Kulttuurivoltti (2014–2016)

Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuston Kultsu-työkalun avulla suunnitelma syntyy näppärästi. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke on lisännyt merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää.

Tietoa kulttuurikasvatussuunnitelmista
Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto

Big Muuv (2015–2016)

Big Muuv on Suomen Kansallisoopperan luotsaama nuorille suunnattu uusi liikuntakonsepti, joka kannustaa nuoria lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan ja tuo liikettä, luovuutta ja iloa nuorten koulupäivään sekä vapaa-aikaan.

Lisää Big Muuvista

SATA – Saavutettava taideharrastus (2015)

Hanke lisää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten taiteen harrastamisen mahdollisuuksia lastenkulttuurikeskuksissa ja taiteen perusopetuksessa. Vetovastuussa on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, yhteistyökumppanina Taiteen perusopetusliitto. Lisätietoja: Marianna Lehtinen, marianna.lehtinen (at) tampere.fi

 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto hankekumppanina

Hankeyhteistyöehdotus Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle tehdään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia hanke- ja kansainvälisyystyöryhmälle os. haka@lastenkulttuuri.fi (aiheeksi YHTEISTYÖEHDOTUS).

Viestintäkumppanina liitto toimii aktiivisena viestijänä jäsenistölleen sekä sidosryhmilleen sellaisissa hankkeissa, joissa osa jäsenistöä tai koko jäsenistö on mukana tai hanke tarjoaa uusia toimintamahdollisuuksia jäsenkeskuksille. Asiantuntijakumppanina liitto tukee hankkeen onnistumista esim. nimeämällä edustajan ohjaus- tai työryhmiin tai antamalla asiantuntijalausuntoja hankkeen edistymisestä. Toteutuskumppanina liitto toimii itsenään ja/tai jäsentensä kautta aktiivisessa toiminnallisessa roolissa hankkeen toteutuksessa. Vastuutoteuttajana liitto hallinnoi hanketta taloudellisesti ja se toteutetaan jäsenistön kanssa.