Projekt

Barnkulturcentren administrerar ett flertal riksomfattande projekt. Projekten leds av ett barnkulturcenter och de övriga deltagande centren eller aktörerna deltar i att genomföra projektet i sin region. En del av projekten har redan flera år på nacken. Förbundet för barnkulturcenter i Finland är med och genomför centrens gemensamma projekt. Ta kontakt om något av projekten verkar intressant.

ITU-projektet (2012–)

Annegården och ARX kulturcentrum för barn och unga i Tavastehus startade år 2012 projektet Itujen näyttämö, en slags idéinkubator som stöder och producerar barnföreställningar av hög kvalitet. Projektet söker idéer till föreställningar genom en öppen ansökan. På basis av textförslag väljs 5–6 idéer som en expertjury får bekanta sig med under en dag. Juryn väljer till slut årets ITU och årets Lilla ITU. I projektet deltar också Vanda stad och Kotka barnkulturcenter.
Mer information: Katariina Metsälampi, katariina.metsalampi (at) hel.fi eller Hanna Nyman, hanna.nyman (at) vantaa.fi

Davvi-äventyrsbana (2014–)

Äventyrsbanan främjar tillgängligheten till offentliga rum med hjälp av berättande och inkluderande metoder. Konceptet som projektet skapat innehåller en platsbunden äventyrsbana. Tanken är att konceptet ska spridas i hela landet. Projektet koordineras av filmskolan Valve, Uleåborgs stad.
Mer information: Katri Tenetz, katri.tenetz (at) ouka.fi

Läs mer om förbundets projekt här.