Arbetsgrupper

Förbundet för barnkulturcenter i Finland har flera arbetsgrupper som främjar aktuella barnkulturfrågor. Arbetsgrupperna leds av en person som arbetar med barnkultur på något av våra medlemscenter och medlemmarna kommer huvudsakligen också från barnkulturcenter som hör till förbundet. Ta kontakt om något tema intresserar dig!

Kulturläroplansgruppen

Främjande av kulturläroplaner i kommuner och nationellt, konsultering och sparrande.

Marjo Tiainen-Niemistö, ordförande
Jyväskylä stad/Barn- och ungdomskulturcentret Kulturboden
marjo.tiainen-niemisto (at) jkl.fi

Nina Gran
Helsingfors stad kulturcentralen
nina.gran (at) hel.fi

Matti Karhos
Lahtis stad/Barnkulturcenter Efekti
matti.karhos (at) lahti.fi

Katri Tenetz
Uleåborg stad/Kulturhuset Valve
katri.tenetz (at) ouka.fi

Sanni Pöntinen
Tammerfors stad/Museitjänster
sanni.pontinen (at) tampere.fi

Piia Rossi
Helsingfors stad/Annegårdens konstcentrum
piia.rossi (at) hel.fi

Saara Vesikansa
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
saara.vesikansa (at) tampere.fi

Monikielisyystyöryhmä–Multigruppen

Främjande av barnkulturverksamhet över språkgränserna, för att öka flerspråkighet och mångkulturalism.

Annina Ylikoski, ordförande
Österbottens förbund/Barnkulturnätverket i Österbotten BARK
annina.ylikoski (at) obotnia.fi

Nina Gran
Helsingfors stad kulturcentralen
nina.gran (at) hel.fi

Elina Järvelä
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
elina.jarvela (at) tampere.fi

Marianna Lehtinen
Tammerfors stad/Barnkulturcentret Rulla
marianna.lehtinen (at) tampere.fi

Li Näse
Sagalunds museum
info (at) sagalund.fi

Annette Ström
Luckan Raseborg
annette.strom (at) luckan.fi

Saara Vesikansa
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
saara.vesikansa (at) tampere.fi

Projekt- och internationaliseringsgruppen

Uppstart av nya projekt, internationella kontakter

Pilvi Kuitu, ordförande
Kulturcentret PiiPoo, Lempäälä
pilvi.kuitu (at) kulttuuripiipoo.fi

Matti Karhos
Lahtis stad/Barnkulturcenter Efekti
matti.karhos (at) lahti.fi

Marianna Lehtinen
Tammerfors stad/Barnkulturcentret Rulla
marianna.lehtinen (at) tampere.fi

Annina Ylikoski,
Österbottens förbund/Barnkulturnätverket i Österbotten BARK
annina.ylikoski (at) obotnia.fi