Kontaktuppgifter

Förbundskansliet

Kontakta-oss!Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Puutarhakatu 11
33210 Tampere

Saara Vesikansa
verksamhetsledare
Medlemsärenden, projekt, samarbete
+358 50 563 4366
saara.vesikansa (at) lastenkulttuuri.fi

Maarit Ruotsalainen
koordinator
Lastenkulttuuri.fi-barnkultur.fi, kommunikation, information, marknadsföring
+358 40 800 7296
maarit.ruotsalainen (at) lastenkulttuuri.fi

Elina Jokinen
förvaltningssekreterare
Ekonomiförvaltning
+358 44 732 5376
elina.jokinen (at) lastenkulttuuri.fi

Konsttestarna

Anu-Maarit Moilanen
ansvarig koordinator
+358 44 978 4893
anu-maarit.moilanen (at) taidetestaajat.fi

Emilia Särkiniemi
kommunikationsplanerare
Kommunikation, information och mediaservice
+358 44 745 7111
emilia.sarkiniemi (at) lastenkulttuuri.fi

Styrelsen

Ordförande

Päivi Setälä
Björneborg stad/Björneborgs barnkulturcentrum – Satakundas barnkultur nätverk
+358 44 701 1086
paivi.setala (at) pori.fi

Styrelseledamöter

Mervi Eskelinen
Barnkulturcentret Lastu, Lapinlahti/Norra Savolax
lastu (at) lastu.fi

Matti Karhos
Lahtis stad/Barnkulturcenter Efekti
matti.karhos (at) lahti.fi

Reeli Karimäki
Vanda stad/Barnens kulturhus Pessi och Barnens kulturhus Toteemi
reeli.karimaki (at) vantaa.fi

Kaisa Kettunen
Helsingfors stad/Annegårdens konstcentrum
kaisa.kettunen (at) hel.fi

Pilvi Kuitu
Kulturcentret PiiPoo, Lempäälä
pilvi.kuitu (at) kulttuuripiipoo.fi

Marianna Lehtinen
Tammerfors stad/Barnkulturcentret Rulla
marianna.lehtinen (at) tampere.fi

Katri Tenetz
Uleåborg stad/Kulturhuset Valve
katri.tenetz (at) ouka.fi

Marjo Tiainen-Niemistö
Jyväskylä stad/Barn- och ungdomskulturcentret Kulturboden
marjo.tiainen-niemisto (at) jkl.fi


Arbetsgruppernas ordförande

Kulturläroplansgruppen

Kulturläroplaner, kulturkontaktpersoner

Marjo Tiainen-Niemistö
Jyväskylä stad/Barn- och ungdomskulturcentret Kulturboden
+358 14 266 4048
marjo.tiainen-niemisto (at) jkl.fi

Monikielisyysryhmä-Multigruppen

Främjande av tvåspråkighet, mångkulturellt barnkulturarbete

Annina Ylikoski
Österbottens förbund/Barnkulturnätverket i Österbotten BARK
+358 44 320 6575
annina.ylikoski (at) obotnia.fi

LAKUFE – Barnkulturfestivalnätverket

Festivaler och evenemang för barn, turnerande föreställningar

Riikka-Leena Puistola
Tavastehus stad/Barn- och ungdomskulturcentret ARX
+358 40 869 6326
riikka-leena.puistola (at) hameenlinna.fi

Heli Toikka
Kotka stad/Barnkulturcentret Laku
+358 40 587 3416
heli.toikka (at) kotka.fi


Utställningsinfo

Utställningar, idéer till utställningar, vandringsutställningar

Marianna Lehtinen
Tammerfors stad/Barnkulturcentret Rulla
+358 40 801 6868
marianna.lehtinen (at) tampere.fi


Projekt- och internationaliseringsgruppen

Uppstart av nya projekt, internationella kontakter

Pilvi Kuitu, ordförande
Kulturcentret PiiPoo, Lempäälä
+358 400 722 433
pilvi.kuitu (at) kulttuuripiipoo.fi