• 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Ajankohtaista

1.11.2018

Nuori Taide – uusi foorumi nuorten visuaaliselle taiteelle ja tekemiselle

Suomessa on avautunut uusi valtakunnallinen foorumi nuorille visuaalisen taiteen ja ilmaisun harrastajille ja tekijöille. Nuori Taide -foorumi nostaa nuoret esille taiteen tekijöinä ja tarjoaa heille mahdollisuuksia esitellä tekemistään. Sen alla kehitetään matalan kynnyksen toimintaa niille nuorille, jotka ovat vailla harrastuksia.

Lue lisää
20.8.2018

Kouluissa vietetään Lapsen oikeuksien teemaviikkoa marraskuussa

Lapsen oikeuksien viikko on kouluille suunnattu toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien tunnettuutta oppilaiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. Viikon teema on osallisuus. Lapsen kuulemiseen velvoittaa niin Lapsen oikeuksien sopimus, perustuslaki kuin opetussuunnitelman perusteetkin. Kun lapset saavat itse osallistua koulumaailman asioista päättämiseen ja heidän mielipiteitään kuunnellaan, viihtyvät he koulussa paremmin. Myös koulun ilmapiiri paranee yhteistyössä ja koko koulu pystyy tekemään parempia päätöksiä. Osallisuus ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lapset saavat päättää kaikesta. Lapsen etu ja mielipide ovat eri asioita, ja lopullisen päätöksen tekee aina aikuinen

Lue lisää
3.7.2018

Englanninkielinen GLOBE ART POINT INFO -tietopankki taiteilijoille on avattu!

Helsinkiläinen Globe Art Point ry on avannut kotisivullaan Suomessa asuvien ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden asemaa ja työllistymistä tukevan tietopankin. Siihen on ensimmäistä kertaa englanninkielellä koottu keskeiset tiedot suomalaisen taide- ja kulttuurialan ja eri taiteenalojen organisaatioista, koulutuksesta, verotuksesta sekä mm. yhdistyksen, osuuskunnan tai toiminimen perustamisesta.

Lue lisää