• 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Ajankohtaista

7.2.2020

Haku OKM:n innovatiivisille hankkeille

Avustuksella tuetaan innovatiivisia hankkeita, joiden tavoitteena vahvistaa hyviä käytäntöjä ja luoda uusia tapoja alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriosallistumiseen. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten tulee vastata hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.    
Haku alkaa 7.2.2020 klo 9.30 ja päättyy 2.3.2020 klo 16.15.

Lue lisää

Utelias luokka -toiminta innostaa oppijaa

Utelias luokka -toiminnan tavoitteena on vahvistaa oppilaan luovuutta ja kriittistä ajattelua: auttaa heitä näkemään asioita uudesta perspektiivistä, ymmärtämään oman ja toisten näkökulmien rajallisuus sekä muuttamaan ideat innovaatioiksi kyselemällä, mielikuvitusta käyttämällä, tekemällä ja pohdiskelemalla. Toiminta perustuu taidekasvattajan ja opettajan kumppanuudelle.

Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa tavoista tukea lasten ja nuorten kriittisen ajattelun, luovuuden ja empatiataitojen kehittymistä, kartoittaa empatian aivomekanismien kehittymistä hankkeeseen osallistuvilla lapsilla sekä saada vahvistusta taidekasvattajien ja opettajien yhteistyöhön perustuvan pedagogiikan sovellettavuudesta opetuksessa ja tunnetaitojen tukemisessa.

Lue lisää