TIEDOTE / PRESSMEDDELANDE: Taidetestaajien uudet kulttuurikohteet valittu – taidevierailuille pääsee 60 000 nuorta / Konsttestarnas nya kulturmål valda – 60 000 ungdomar åker på konstexkursion

Lukuvuonna 2018–2019 kulttuurin suurhanke Taidetestaajat tarjoaa jälleen ilmaisia taidevierailuja kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille. Hankkeen toisena lukuvuonna nuorilla on 47 vierailukohdetta ympäri maata. Mukaan valituista taideorganisaatioista uusia on 13.

Nuorten vierailukohteet valittiin hakemusten perusteella. Hakemuksessa oli kuvattava varsinaisen vierailun lisäksi se, millaista ennakko- ja jälkityöskentelyä taideorganisaatio tarjoaisi nuorille taidekokemuksen syventämiseksi.

Suomen Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio on iloinen siitä, että monet taideorganisaatiot olivat ottaneet haasteen vastaan: jos niitä ei vuosi sitten valittu, ne jatkoivat ideansa kehittämistä ja paransivat hakemustaan toisella hakukerralla.

– Ydintavoitteemme on saada nuoret kokemaan taidetta ja tarjota heille ikimuistoisia elämyksiä. Taideorganisaatioille haluamme kertoa, että tässä on teidän tuleva VIP-yleisönne. Kohdelkaa heitä siten, että he palaavat muutaman vuoden kuluttua, Tapio sanoo.

Luokat eivät itse valitse vierailukohteitaan. Tähän on kaksi syytä: Ensinnäkin jättihankkeen 130 000 vuosittaisen vierailun järjestäminen vaatii kaikkien koulujen, taideorganisaatioiden ja liikennöintiyhtiöiden aikataulujen yhteensovittamisen.

– Toiseksi toivomme, että Taidetestaajissa syntyy uusia taidekokemuksia ja kohtaamisia. Toivottavasti nuoret saavat vierailuilla innostavia oivalluksia, kun he eivät valitse sitä vierailua, joka olisi heille luontevin, kertoo Taidetestaajat-hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moilanen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta.

Aiempaa monipuolisempi tarjonta

Taidetestaajien vierailukohteet ovat laadukkaita, hyvää yleisötyötä tekeviä taideorganisaatioita. Lukuvuoden 2018–2019 valinnoissa on huomioitu myös tarjonnan monipuolisuus. Etenkin ruotsinkielisessä tarjonnassa teatteriesitysten rinnalle tulee aiempaa enemmän vaihtoehtoja.

– Mukana on mielenkiintoisia taiteenlajeja ja esityksiä. Joukossa on myös kiertäviä esityksiä, joissa taide tuodaan oppilaiden luo. Toivon, että itsekin ehdin katsomaan niitä, kertoo asiamies Sonja Ollas-Airinen Svenska kulturfondenista.

Eräs eri puolilla Suomea liikkuvista taideorganisaatioista on big band UMO, joka tulee uutena toimijana Taidetestaajiin.

– Odotamme seuraavaa lukuvuotta todella innokkaasti. Tämä on meille uudenlainen tapa tehdä musiikkikasvatustyötä. Taidetestaajien kautta voi syntyä uusia toimintamalleja, joita voimme myöhemmin jatkaa, toteaa orkesterin tuotantopäällikkö Terhi Siirala.

– Parasta Taidetestaajissa on laaja-alaisuus: eri taiteenalojen toimijoiden yhdistäminen ja erityisesti se, miten laajasti koko nuorten ikäluokka on saatu mukaan. Meille toimijoille tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kiinni 14–15-vuotiaiden mielenmaisemaan, Siirala sanoo.

Mikä Taidetestaajat?

Kolme lukuvuotta (2017–2020) kestävä kulttuurin suurhanke, joka vie taiteen äärelle kaikkiaan noin 180 000 nuorta (60 000 lukuvuodessa). Ensimmäinen lukuvuosi on nyt noin puolivälissä. Mukana ovat kaikki Suomen koulut Hangosta Utsjoelle.

Hankkeen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden ja sitä koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa.

Kaikki nuoret tekevät yhden taidevierailun omassa maakunnassaan ja yhden valtakunnalliseen kohteeseen, joista useimmat sijaitsevat Helsingissä. Uusimaalaisten valtakunnalliset kohteet ovat Uudenmaan ulkopuolella.

www.taidetestaajat.fi

Taideorganisaatiot lukuvuonna 2018–2019:

Aboa Vetus & Ars Nova -museo

Ahaa teatteri

Avanti!

Compañia Kaari & Roni Martin

EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Helsingin Kaupunginteatteri

Joensuun kaupunginorkesteri

Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylän kaupunginteatteri

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kansallisgalleria / Ateneum

Kansallisgalleria / Kiasma

Kansallisgalleria / Sinebrychoffin taidemuseo

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri

Kotkan kaupunginteatteri

Kouvolan Teatteri

Kuhmon kamarimusiikki

Kuopion kaupunginorkesteri

Kuopion taidemuseo

Lappeenrannan taidemuseo

Oulun kaupunginteatteri

Oulun Musiikkijuhlat

Oulun Taidemuseo

Rakastajat-teatteri

Red Nose Company

Routa Company

Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueteatteri

Saamelaismuseo Siida

Seinäjoen taidehalli

Sinfonia Lahti

Suomalainen barokkiorkesteri

Suomen Kansallisooppera ja -baletti

Suomen Kansallisteatteri

Svenska Teatern

Särestöniemi-museo

Taidemuseo Eemil

Tampereen Teatteri

Tampere Filharmonia

Tanssiteatteri ERI

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Tanssiteatteri Minimi

Tanssiteatteri Raatikko

Tapiola Sinfonietta

Teatteri Viirus

Turun filharmoninen orkesteri

Turun taidemuseo

UMO

Lisätiedot:

Taidetestaajat-hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moilanen / Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, puh. 044 978 4893, etunimi.sukunimi@taidetestaajat.fi

Yliasiamies Antti Arjava / Suomen Kulttuurirahasto, etunimi.sukunimi@skr.fi

Asiamies Sonja Ollas-Airinen / Svenska kulturfonden, etunimi.sukunimi@kulturfonden.fi

Kuva: Tommi Turunen

Konsttestarnas nya kulturmål valda – 60 000 ungdomar åker på konstexkursion

Det kulturella storprojektet Konsttestarna bjuder alla åttondeklassister i Finland på gratis konstexkursioner också läsåret 2018–2019. Under projektets andra läsår finns det 47 besöksmål runt om i landet för ungdomarna. Av de konstinstitutioner som har valts ut är 13 nya för året.

Ungdomarnas besöksmål valdes ut på basis av ansökningar. Kravet var att ansökningen skulle förutom besöksprogrammet också beskriva vilken sorts för- och efterarbete som konstinstitutionen skulle erbjuda för fördjupning av konstupplevelsen.

Specialsakkunnig Veli-Markus Tapio vid Suomen Kulttuurirahasto gläder sig över att så många konstinstitutioner har antagit utmaningen: den som inte hörde till de utvalda för ett år sedan har fortsatt att utveckla sina idéer och i andra omgången lämnat in en bättre ansökan.

– Vårt primära mål är att låta ungdomarna uppleva konst och att erbjuda dem oförglömliga upplevelser. Till konstinstitutionerna vill vi säga att här har ni er framtida VIP-publik. Ge dem ett sådant bemötande att de om några år kommer tillbaka, säger Tapio.

Klasserna får inte själva välja sina besöksmål. Det finns två orsaker till detta: För det första kräver arrangemangen för jätteprojektets 130 000 exkursioner per år att tidtabellerna koordineras för alla skolor, konstinstitutioner och trafikidkare.

– För det andra hoppas vi att Konsttestarna ger upphov till helt nya konstupplevelser och möten. Förhoppningsvis leder det att ungdomarna inte själva kan välja det besöksmål som skulle kännas naturligast för dem till spännande aha-upplevelser, säger Anu-Maarit Moilanen, den ansvariga koordinatorn i projektet Konsttestarna från Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Mångsidigare utbud

Konsttestarnas besöksmål är högklassiga konstinstitutioner som gör ett gott publikarbete. Urvalet inför läsåret 2018–2019 beaktar också mångsidigheten. I synnerhet det svenskspråkiga utbudet kommer att öka med fler alternativ till teaterföreställningarna.

– Vi har intressanta konstgrenar och föreställningar med i utbudet. Det finns också turnerande föreställningar som för konsten till eleverna. Jag hoppas att jag själv också hinner se dem, säger ombudsman Sonja Ollas-Airinen vid Svenska kulturfonden.

En konstinstitution som reser runt i Finland är big band UMO, som är en av de nya aktörerna i Konsttestarna.

– Vi väntar med stor iver på nästa läsår. För oss är det här är ett nytt sätt att bedriva musikfostran. Genom Konsttestarna kan nya arbetsmodeller uppstå och senare kan vi fortsätta med att utveckla dem, konstaterar orkesterns produktionschef Terhi Siirala.

– Det bästa med Konsttestarna är den breda basen: att aktörer inom olika konstnärliga branscher sammanförs och i synnerhet att projektet omfattar en hel årskull av ungdomar. För oss aktörer är detta ett unikt tillfälle att göra intryck på 14–15-åringar, säger Siirala.

Information om Konsttestarna

Ett kulturellt storprojekt som pågår i tre läsår (2017–2020) och låter sammanlagt 180 000 ungdomar bekanta sig med konst. Det första läsåret har kommit halvvägs. Skolor i hela Finland från Hangö till Utsjoki deltar i projektet.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Projektets helhetsbudget är 20 miljoner euro.

Alla ungdomar deltar i en konstexkursion i det egna landskapet och åker till ett besöksmål av nationell betydelse, oftast i Helsingfors. De nyländska ungdomarnas nationella mål befinner sig utanför Nyland.

www.konsttestarna.fi

Konstinstitutionerna under läsår 2018–2019:

Aboa Vetus & Ars Nova -museet

Ahaa-teatern

Avanti!

Compañia Kaari & Roni Martin

Dansteater ERI

Dansteater Hurjaruuth

Dansteater Minimi

Dansteater Raatikko

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

Finlands Nationalgalleri / Ateneum

Finlands Nationalgalleri / Kiasma

Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Sinebrychoff

Finlands nationalopera och -balett

Finlands nationalteater

Finländska barockorkestern

Helsingfors Stadsteater

Joensuu stadsorkester

Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylän stadsteater

Konstmuseum Eemil

Kotka stadsteater

Kouvola Teatern

Kuhmo kammarmusik

Kuopio konstmuseum

Kuopio stadsorkester

Mellersta Österbottens Kammarorkester

Nationella audiovisuella institutet

Rakastajat-teatern

Red Nose Company

Routa Company

Rovaniemi Teatern – Regionteatern i Lappland

Samemuseum Siida

Seinäjoki konsthall

Sinfonia Lahti

Svenska Teatern

Särestöniemi-museum

Tammerfors Teater

Tampere Filharmonia

Tapiola Sinfonietta

Teater Viirus

Uleåborg Stadsteater

Uleåborgs festspel

Uleåborgs konstmuseum

UMO

Villmanstrands konstmuseum

Åbo filharmoniska orkester

Åbo konstmuseum

Mer information:

Ansvarig koordinator i projektet Konsttestarna Anu-Maarit Moilanen / Förbundet för barnkulturcenter i Finland, 044-978 4893 / förnamn.efternamn@taidetestaajat.fi

Överombudsman Antti Arjava / Suomen Kulttuurirahasto, förnamn.efternamn@skr.fi

Ombudsman Sonja Ollas-Airinen / Svenska kulturfonden, förnamn.efternamn@kulturfonden.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *