SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen pilottihaku on alkanut!

Hankkeeseen voi hakea mukaan omalla pilotilla 6.6.2018 mennessä. Hakemuksia toivotaan lastenkulttuurikeskuksilta ja TPO-oppilaitoksilta monipuolisesti ympäri Suomea.

SATA2-hankkeessa rakennetaan toimintamalleja, jotka tukevat lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuutta. Tavoitteena on, että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat helposti osallistua taiteen perusopetukseen ja lastenkulttuurikeskusten toimintaan.

SATA2-hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan SATA1-esiselvityshankkeeseen (2015–2016), jossa selvitettiin taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten ja lastenkulttuurikeskusten kokemuksia taidetoiminnan tarjoamisesta tukea tarvitseville lapsille, sekä siihen liittyvistä onnistumisista ja haasteista.

Tule mukaan kehittämään ja pilotoimaan alueellasi saavutettavaa lasten taidetta ja kulttuuria!

Hankkeessa toteutetaan yhteensä seitsemän pilottia, joissa testataan toimintamalleja. Toimintamalleja voivat olla esimerkiksi tukea tarvitseville lapsille tarjotut harrastuksen kokeilumahdollisuudet, toiminnan mukauttaminen erityislasten tarpeisiin, toiminnan vieminen koulujen yhteyteen, viestinnän kehittäminen tai eri toimijoiden yhteistyön pilotoiminen.

Pilotti saa:

 • SATA2-hankkeen ohjausryhmältä tukea ja asiantuntija-apua
 • koulutusta erityislasten- ja nuorten ohjaukseen ja toiminnan saavutettavuuteen
 • rahallista tukea pilotin toteuttamiseen
 • valtakunnallista näkyvyyttä
 • alueellista uutta yhteistyötä eri toimijoiden kesken

Pilotilta edellytetään:

 • yhteistyötä lastenkulttuurikeskuksen, taiteen perusopetuksen sekä vammaisjärjestön tai muun vastaavan toimijan välillä
 • rohkeutta ja ennakkoluulotonta asennetta
 • ei niinkään mitään uutta ja upeaa palvelua tai yksittäisen asian korjaamista, vaan jotain, millä on pidemmällä tähtäimellä pysyvyyttä ja käytännön arvoa taiteen ja kulttuurin harrastamisen saavutettavuuden saralla alueellanne
 • myös olemassa olevia (pientä kehitettävää vailla) hyviä ja valtakunnallisesti levitettäviä käytäntöjä arvostetaan
 • pilotteja, joista voi tulla pysyviä toimintamalleja

Pilottihakemukset täytetään sähköisesti osoitteessa www.tampere.fi/sata2. Valintaraati muodostuu SATA2-hankkeen ohjausryhmän jäsenistä. Pilotit tulee toteuttaa syksy 2018 – kevät 2019 aikana. Valituille piloteille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 19.6.2018. Valitut pilotit pääsevät osallistumaan myös hankkeessa toteutettavaan saavutettavuutta käsittelevän oppaan valmisteluun.

Hakemuksen tulee sisältää lyhyesti:

 • kuka on pilotin vastuutoteuttaja (lastenkulttuurikeskus tai TPO-oppilaitos)
 • muut yhteistyökumppanit (lastenkulttuurikeskus, TPO-oppilaitos, vammaisjärjestö tai muu vastaava toimija yhteistyössä)
 • toteutussuunnitelma (mihin esteettömyyden tai saavutettavuuden haasteeseen pilotti vastaa, millaisia vaikutuksia kyseisen haasteen ratkaisulla on taiteen harrastamisen ja lastenkulttuurikeskusten valtakunnalliseen saavutettavuuteen erityislasten ja/tai – nuorten näkökulmasta, mitä pilotissa tehdään, aikataulu)
 • kustannusarvio

Hankkeelta saatava rahoitus pilottiin voi olla maksimissaan 3500 €, mikä voi kattaa enintään 75 % pilotin kustannuksista. Omarahoitusosuus on noin 25 %. Kustannuksiin ei hyväksytä laskennallista työaikaa tms., vaan kulut on todennettava kustannuspaikkaraportilla.

SATA2-hanke toteutetaan ajalla 1.5.2018–30.12.2019. Hankkeen toteuttajina ovat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo) yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Kulttuuria kaikille-palvelun sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteena on mallintaa hankkeen tuloksia ja käytäntöjä valtakunnallisiksi.