Arjen sankarit

Arjen sankarit

Opas sisältää huomioita, vinkkejä ja esimerkkejä, kuinka suunnitella ja toteuttaa yhteisiä ja erillisiä taidetyöpajoja lapsille ja vanhuksille. Tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää niissä taiteen keinoja sekä ammattitaiteilijoiden avustuksella, että omaehtoisesti. Kantavana ideana on tutkia arjen sankaruutta tarinoiden avulla ja innoittamana.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja seniori-ikäiset, soveltaen alakoulu

Julkaisija: Kulttuuriaitta, Jyväskylä

Julkaisuvuosi: 2015

Opettajan erityisosaaminen: Ei vaadi erityistä osaamista, vain innostusta ja kiinnostusta monitaiteelliseen toimintaan.

Tarvittavat tilat, välineet ja materiaalit: Rauhallinen tila n. 15 henkilölle, jossa voi tarvittaessa liikkua ja tehdä kädentöitä. Vesipiste lähellä. Haastatteluihin tarvitaan häiriötön tila.

Avainsanat: monitaiteelliset työpajat, tarinat, tarinankerronta, nukketeatteri, ikäkaariajattelu, kulttuuriperinnön siirtyminen

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin