Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik ocj tidsresor

Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik ocj tidsresor

Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in kulturhistoriska kunskaper och färdigheter.

Målgrupp: småbarnsfostran, grundskolan, andra stadie

Utgivare: Österbottens barnkulturnätverk BARK 2012

Pedagogens specialkunnande: Fantasi, inlevelseförmåga, intresserad av historia och samhälle.

Utrymmen, redskap och material: Var tidsresan görs beror på temat: museum, hembygdsmusum, en gammal byggnad eller annan lämlig kultumiljö samt nytillverkad eller nygammal rekvista, som passar in i tidsåldern, gamla eller nytillverkade kläder åt alla deltagare

Nyckelord: kulturarv, kulturarvspedagogik, tidsresa, kultuutmiljö, kulturhistoria, museipedagogik, historia

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin