Dansande genom läsåret

Dansande genom läsåret

Handboken ger på ett mångsidigt sätt idéer till dansfostran inom den grundläggande utbildningen, inom ramen för de olika läroämnenas undervisningstimmar. Övningarna har utvecklats i pilotprojektet Hela skolan dansar! på skolan Kartanonkosken koulu i Vanda.

Målgrupp: den grundläggande utbildningen

Utgivare: Vanda stad, kulturservicen / Aladdins lampa

Publikationsår: 2012

Lärarens specialkompetens: ingen specialkompetens behövs

Lokaler, redskap och material som behövs: varierande, närmare information finns i handboken

Nyckelord: grundläggande utbildning, dansfostran för barn och ungdomar, danskonst, kroppsligt lärande

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin