Erityisen avoin kohtaaminen – Elämyksellinen kulttuurikasvatus museossa ja koulussa

Erityisen avoin kohtaaminen – Elämyksellinen kulttuurikasvatus museossa ja koulussa

Opas antaa käytännönläheisen näkökulman kulttuurikasvatukseen. Opas on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen luku käsittelee elämyksellistä museokierrosta. Toisessa luvussa keskitytään erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaamiseen. Oppaassa esitellään Tampereen Taidekaaren työpajojen toimintaa.

Kohderyhmä: perusopetus

Julkaisija: Taidekaari, Tampere

Julkaisuvuosi: 2008

Opettajan erityisosaaminen: Ei vaadi erityisosaamista

Tarvittavat tilat, välineet ja materiaalit: Työtila ja taidepajan tarvikkeita kulloisenkin tarpeen mukaan. Esim. kaksipuolisen läpinäkyvän maalauksen tekoon pleksilasia ja maaleja. Ympäristötaiteen tekemiseen voi idättää ja hoitaa omia kasveja, voi myös hankkia rekvisiittaa istutushetkeä varten.

Avainsanat: erityisopetus, monitaiteisuus, museopedagogia, museokierros

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin