Folkmusik i skolan

Folkmusik i skolan

Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga.

Målgrupp: grundskolan

Utgivare: Österbottens barnkulturnätverk BARK och Stiftelsen för Martin Wegelius institutet

Publikationsår: 2014

Pedagogens specialkunnande: musikkunnande, kreativitet, samspel

Utrymmen, redskap och material: de instrument som finns tillgängliga

Nyckelord: musik, folkmusik

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin