Har du gröna fingrar? Skolträdgård för lågstadiebarn

Har du gröna fingrar? Skolträdgård för lågstadiebarn

Hur man får gröna fingrarna är det buskap som metodboken vill sprida.
Odling är en verksamhet som alla kan syssla med och man lär sig bäst genom att göra själv. Guiden är ämnad för aktörer som sysslar med lågstadiebarns uppfostran. Utöver odlingstips hittar man tips till miljöfostran. Guiden avslutas med ett pedagogiskt traditionsavsnitt som berättar om hur man firat årets högtider.

Målgrupp: barn i lågstadieåldern

Utgivare: Sagalunds museum

Publikationsår: 2016

Lärarens specialkompetens: Kräver ej special kunskaper

Lokaler, redskap och material som behövs: mylla, frön, spade, hackor, vattenkanna, utrymmen på gården till trädgårdslandet och/eller odlingslåda, trädgårdsland, odling

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin