Louhimos metodguide

Louhimos metodguide

Denna metodguide presenterar i enkel form grundsakerna inom att spela tillsammans i grupp (bandspelning). Guiden innehåller rytmövningar som man kan göra utan instrument samt övningar som görs med bandinstrument. Med finns även praktiska tips för bandledare.

Målgrupp: grundundervisning

Utgivare: Louhimo, Seinäjoki

Utgivningsår: 2008

Lärarens specialkunnande: Läraren bör ha grundkunskaper i att spela de presenterade instrumenten och musikpedagogik.

Utrymme, redskap, material: Ett klassrum eller annat arbetsutrymme, tavla att skriva och rita på, ljudanläggning för att lyssna på musik. Gitarr, basgitarr, keyboard/piano, trummor, mikrofoner för eventuell sång samt ljudanläggning.

Nyckelord: musik, bandledning, bandspelande/gruppspelande, bandklubb, bandaktivitet, rytmövning

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin