Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Dikter, verser, rim och ramsor inspirerar även de allra minsta. Metodhandboken bjuder på inspirerande texter, goda råd samt litteratur- och länktips för småbarnsordkonst och rimlek.

Målgrupp: 0-5-åringar

Utgivare: Helsingfors kulturcentral 2012

Pedagogens specialkunnande: Intresse för ordkonst och språkstärkande verksamhet, erfarenhet av att leda småbarnsverksamhet

Utrymmen, redskap och material: Ett lugnt utrymme, mjukt sittunderlag: dynor, madrasser eller mattor, rekvisita: diktkort, ev. rytminstrument

Nyckelord: ordkonst, litteratur, poesi, verser, rim och ramsor, språkstärkande verksamhet, kommunikation

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin