Näytellään oikeesti

Näytellään oikeesti

Näytellään oikeesti -menetelmäopas perustuu Hämeenlinnan Miniteatterin toiminnanjohtajan ja ohjaajan Marja Myllyniemen lapsilähtöiseen ohjausmetodiin. Myllyniemi kertoo menetelmäoppaassa tavastaan ohjata näytelmiä liittämällä leikki osaksi harjoituksia. Tekemisen lähtökohtana on ajan antaminen tekemiselle, sekä lapsen oman tulkinnan syntymisen tukeminen. Draamapedagogisena tavoitteena on lapsen täydellinen läsnäolo näyttämöllä yhteisen prosessin aikana.

Kohderyhmä: 7-20-vuotiaiden parissa työskentelevät

Julkaisija: Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Hämeenlinna

Julkaisuvuosi: 2013

Opettajan erityisosaaminen: Jonkin verran kokemusta ohjaamistyöstä. Ohjaajan on myös tärkeää ensin itse perehtyä rauhassa oppaan ajatuksiin ja harjoituksiin ennen kuin tekee niitä lasten kanssa.

Tarvittavat tilat, välineet ja materiaalit: Riittävän suuri tila työskentelyyn sekä teatteriesitykseen tarvittava näyttämö tms., rekvisiitta, puvustus sekä valo- ja äänitekniikka. Jos valmistellaan pienimuotoista esitystä esim. omalle luokalle, vaatimattomampi tekniikka riittää. Tämä riippuu täysin esityksen luonteesta ja ryhmän ajatuksista.

Avainsanat: näyttämötaide, teatteri, ilmaisutaito, draamakasvatus

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin