Sirkus – Luovaa liikuntaa kouluun, Menetelmäopas yhteisölliseen ja omaehtoiseen sirkustoimintaan

Sirkus – Luovaa liikuntaa kouluun, Menetelmäopas yhteisölliseen ja omaehtoiseen sirkustoimintaan

Opas tarjoaa menetelmän sirkustoiminnan toteuttamiseksi, sosiaalisen sirkuksen keinoja hyödyntäen. Menetelmän tavoitteena on luoda kouluun pysyvää omaehtoista liikunnan ja taiteen tekemisen kulttuuria, jossa lapsi tai nuori on aktiivinen toimija. Sirkus kehittää oppilaiden itseluottamusta, luovuutta, sosiaalisia ja motorisia taitoja. Menetelmässä innostetaan luovaan liikkumiseen, tutustutaan sirkuslajeihin ja järjestetään oppituntien ulkopuolista sirkustoimintaa, esimerkiksi välitunneilla. Opas sisältää opetusmateriaalia kuten tehtäväkortteja sekä lämmittelyitä, luovan liikunnan tehtäviä, pelejä ja leikkejä.

Kohderyhmä: perusopetus ja toisen asteen oppilaitokset

Julkaisija: Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta

Julkaisuvuosi: 2015, 1. p.

Opettajan erityisosaaminen: Sopii kaiken tasoisille aloittelijasta harrastajaan

Tarvittavat tilat, välineet ja materiaalit: Koulun tilat ja piha-alue, koulun omat liikuntavälineet

Avainsanat: sosiaalinen sirkus, liikuntakasvatus, taidekasvatus, perusopetus, omaehtoinen liikunta, vertaisoppiminen, sosiokulttuurinen innostaminen, vaihtoehtoliikunta

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin