Toiminnallinen satuseikkailupolku

Toiminnallinen satuseikkailupolku

Opas innostaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä käyttämään lähiluontoa oppimisympäristönä ja tukee lasten omaehtoista taiteellista toimijuutta. Seikkailu sisältää viisi tapaamiskertaa joihin oppaasta löytyy tarkat toimintaohjeet; YouTube-linkit, sadut ja laulut.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus

Opas verkossa

Opas rohkaisee varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia liikunnallisiin leikkeihin ja taiteen kokemiseen luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Seikkailupolun varrella kohdataan lastenkirjallisuutta, sanataidetta, musiikkia ja tanssia. Seikkailupolkuoppaan avulla voidaan koota oma Satuseikkailumateriaali päiväkodin käyttöön.

Julkaisija: Vantaan kaupunki/lastenkulttuuri

Julkaisuvuosi: 2017

Opettajan erityisosaaminen: Ei vaadi erityisosaamista

Tarvittavat tilat, välineet ja materiaalit: Eri satukirjoja ja luontoaiheista kirjallisuutta ja lauluja oppaan mukaisesti. Kartonkia, kyniä, saksia, liimaa, värikyniä, narua, materiaaleja luonnosta

Avainsanat: varhaisiän sanataidekasvatus, lastenkirjallisuus, tarina, sadut, leikki, luonto

Lajit:

Takaisin menetelmäoppaisiin