Värikkäitä ääniä

Värikkäitä ääniä

Pajassa toimitaan jokaisen lapsen omat lähtökohdat, kuten ikä, kehitystaso, temperamentti ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Tämän mahdollistaa lapsilähtöinen toimintatapa, jossa tuokiota ei suoranaisesti ohjata, eikä se etene valmiin suunnitelman mukaan, vaan kukin lapsi on oman pajansa ohjaaja. Lapselle ei tarjota mitään valmista, vaan tila toimii eräänlaisena vauvan ja taaperon oppimisympäristönä, josta hän noukkii itselleen ajankohtaiset harjoittelun ja mielenkiinnon kohteet. Näin paja sopii eri tavoin eri ikäisille lapsille, mutta myös samalle lapselle eri kehitysvaiheissa.

Ympäristönä tila on turvallinen, varottavaa on mahdollisimman vähän, materiaalit ovat myrkyttömiä, kestäviä ja pestäviä. Seinä- ja kattoelementtien kiinnitys on tehty huolella. Hyvät materiaalit ja turvallisuus vapauttavat vanhemmat mukaan lapsen leikkiin ja tutkimiseen. Lasta ei tarvitse kieltää, ainoastaan kannustaa ja rohkaista – iloita yhdessä.

Kohderyhmä: vauva- ja taaperoikäiset

Julkaisija: Vantaan kaupunki/lasten ja nuorten kulttuuripalvelut

Julkaisuvuosi: 2020

Tarvittavat tilat, välineet ja materiaalit: vaihtelevat, kerrotaan tarkemmin oppaassa

Avainsanat: aistitilat, vauvat, taaperot, erityislapset, päiväkotiryhmät, kestävä taidekasvatus

Värikkäitä ääniä -menetelmäoppaan ideoita ei ole tarkoitettu siirrettäväksi jonkin toisen nimen alle vaan pajan nimi Värikkäitä ääniä, Artsin nimi, Helena Eräkareen nimi, Vantaan kaupunki ja Aarne Lindenin nimi äänien puitteissa kulkevat kaikkien erilaisten versioiden mukana. Myös äänimaailman käyttäminen velvoittaa tuomaan tekijän ja Värikkäitä ääniä -nimen esille.

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin