Yhdessä kerrottua – Yhteisiä taidepajoja lapsille ja ikäihmisille

Yhdessä kerrottua – Yhteisiä taidepajoja lapsille ja ikäihmisille

Ikäihmisten ja lasten yhteisiä taidepajoja, joiden keskiössä on tarinankerronta. Teemoina taidepajoissa ovat tarinointi, teatteri, kuvan tekeminen, muovailu ja musiikki. Taiteen keinoin luodaan tarinoiden pohjalta näytelmiä, tehdään omia lauluja, piirretään, leikitään ja muistellaan yhdessä. Tärkeässä osassa on eri ikäpolvien kohtaaminen, yhdessä tekeminen ja mukava yhdessäolo.

Kohderyhmä: 4-6-vuotiaat lapset yhdessä ikäihmisten kanssa.

Julkaisija: Yhdessä kerrottua -työryhmä

Julkaisuvuosi: 2017

Opettajan erityisosaaminen:
Taidepajat voi toteuttaa sovellettuina hyvin monella tasolla – tärkeintä on kohtaaminen, yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen.

Tarvittavat tilat, välineet ja materiaalit:
Työskentelyyn tulisi varata ainakin yksi rauhallinen tila. Tilassa olisi hyvä olla pöytiä, istumapaikkoja sekä tilaa liikkua jonkin verran. Materiaalit on lueteltu jokaisen taidepajan kohdalla erikseen.

Avainsanat:
varhaiskasvatus, eri ikäpolvien yhteinen taidetyöskentely, lapset, ikäihmiset, kohtaaminen, tarinankerronta, kuvataide, musiikki, teatteri, monitaiteisuus, ikäryhmien yhdistäminen.

Lajit: Lataa esite

Takaisin menetelmäoppaisiin