Kulttuurituottajien valtakunnalliset päivät Jyväskylässä

Paviljonki
Uno Savolan katu 2, Jyväskylä

Valtakunnallinen julkisen alan kulttuurituottajien seminaari, KUTU Päivät, järjestetään ensimmäisen kerran ensi syksynä 16.-17.9.2019 Jyväskylän Paviljongissa. Kaksipäiväinen seminaaritapahtuma kokoaa yhteen kuntien ja kaupunkien kulttuurityötä tekevät henkilöt, joiden työnkuvaan kuuluu kulttuuripalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Tapahtuma tarjoaa verkostoitumismahdollisuuden lisäksi ajankohtaista tietoa muuttuvan kentän tarpeeseen ja työvälineitä kulttuurituottamisen monialaiseen toimenkuvaan. – ”Suomessa järjestetään eri taidealoille ja toimijoille seminaareja, mutta viime vuoden puolella nousi esille toiveita nimenomaan kulttuurituottajille suunnatun valtakunnallisen tapaamisen järjestämiseen, joten päätimme Jyväskylässä tarttua toimeen”, toteaa Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Marita Kajander.

– Suomessa on tällä hetkellä menossa monenlaisia muutoksia ja sekä isompia että pienempiä haasteita, jotka koskettavat jokaista kuntaa. Tähän seminaariin on tarkoitus saada paikalle niitä edustajia ja kulttuurin tekijöitä, jotka käytännössä toteuttavat ns. yleisen kulttuuritoimen tehtävää kunnissa. Päivien keskeinen idea on laadukkaiden asiatuntijaluentojen lisäksi mahdollisuus verkostojen ja uusien kontaktien luomiseen sekä hyvien käytänteiden jakamiseen, Kajander jatkaa.

Tapahtuman järjestää: Tapahtuman järjestäjänä toimii Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Taiteen Edistämiskeskuksen (Taike), Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n, Kuntaliiton ja Keski-Suomen liiton kanssa. Tapahtumapaikkana on Jyväskylän Paviljonki ja tapahtuman käytännön organisoinnista vastaa jyväskyläläinen Luovatoimisto Making Of.
Tapahtuman kategoriat: Seminaari

Takaisin tapahtumakalenteriin