Sanoista tekoihin – Taidevoimaa varhaiskasvatukseen!

Keskustakirjasto Oodi
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki Helsinki

Seminaari pienten lasten parissa työskenteleville
lapsen oikeuksien päivänä to 20.11.2019 klo 8.30–16

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 yhdeksi kärjeksi on nostettu elinikäinen oppiminen ja koko kaupunki oppimisen ympäristönä. Taide ja kulttuuri ovat mitä parhainta oppimisympäristöä myös kaikkein pienimmille kaupunkilaisille. Niiden avulla luodaan hyvinvoinnin perustaa perheissä ja varhaiskasvatuksen piirissä aivan pienestä pitäen. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan taide ja kulttuuri ovat jokaisen lapsen oikeus.
Annantalon järjestyksessä toinen Sanoista tekoihin -seminaari keskittyy pohtimaan taidekasvatuksen ja taiteen roolia ja mahdollisuuksia varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvoinnin perustana.
Annantalon ohjelmassa pienet lapset ja perheet ovat jo pitkään olleet tärkeä kohderyhmä: erilaiset työpajat, perhekurssit, esitykset, elokuvat sekä nyt kymmenettä vuottaan juhliva Taideneuvola ovat tulleet helsinkiläisille tutuiksi.
Mikä on taiteen ja kulttuurin rooli päiväkodeissa ja esiopetuksessa? Pitäisikö sitä vahvistaa?
Seminaarissa kuulemme sekä tutkijoiden että taiteilijoiden puheenvuoroja: mm. FT Mirja Köngäs puhuu tunneälyn merkityksestä lasten vuorovaikutuksesta päivähoidossa, teatteriohjaaja Hanna Ryti taiteesta lapsen ja aikuisen yhteisenä ja erillisenä kokemuksena ja tanssitaiteilija Veera Lamberg residenssitaiteilijoiden kokemuksista varhaiskasvatusympäristössä. Lisäksi kuulemme kunnallisia päättäjiä sekä varhaiskasvatuksen edustajia.
Laitathan päivämäärän muistiin! Seminaarin tarkka ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan 15.9.2019. Ohjelma julkaistaan myös Annantalon nettisivuilla annantalo.fi.
Maksuton seminaari järjestetään keskustakirjasto Oodissa, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki
Lisätietoja: katariina.metsalampi@hel.fi
TERVETULOA! toivottaa seminaarin järjestäjä Annantalo

Tapahtuman järjestää: Annantalon taidekeskus
Tapahtuman kotisivut: http://annantalo.fi
Tapahtuman kategoriat: Seminaari

Takaisin tapahtumakalenteriin