Sirkuksesta siivet elämään -seminaari: Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä

Vinssi-sali, Kulttuurikeskus Vernissa
Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa

Sirkuksesta siivet elämään -seminaari:
Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä

Aika: tiistai 29.1.2019, klo 9 – 16
Paikka: Vinssi-sali, Kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36, Vantaa
Kenelle: Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenteleville, työskentelystä kiinnostuneille ja alan opiskelijoille.
Ilmoittautuminen 25.1.2019 mennessä: https://goo.gl/forms/xptMxl9vqGY2Kwfo1

Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma:
9 – 9.30 Tervetuloa! Aamukahvia ja asettumista
9.30 – 11 Lyhyesti hankkeesta ja sosiaalisen sirkuksen aakkoset | Anna Jussilainen, Lasten ja nuorten säätiö; Kati Köykkä, Leo Kaipiainen, Sirkus Magenta
11 – 12 Lounas (omakustanne) esim. www.kahvicharlotta.com/vernissa
12 – 14 Parhaat käytännöt maahanmuuttajatyössä: sosiaalisensirkuksen mahdollisuuksia, menetelmiä ja työtapoja
14 -14.30 Kahvipaussi
14.30 -16.00 Sosiaalinen sirkus osaksi omaa toimintaympäristöä: kokemuksia ja keskustelua moniammatillisista yhteistyömuodoista, taiteilijaorganisaation osaamisen hyödyntämisestä sekä palvelu- ja rahoitusmalleista | Anna Jussilainen, Lasten ja nuorten säätiö; Riikka Åstrand, Vantaan Kaupunki

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa käytetään sosiaalisen sirkuksen menetelmiä maahanmuuttajatyössä. Työtapa auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja lisäämään heidän elämänhallintaa kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Lisäksi sirkustaitoja opeteltaessa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomen kieltä ja kiinnittyvät uusiin sosiaalisiin ryhmiin. Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille siirtyminen helpottuu.

Seminaarissa jaetaan Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa opittuja asioita ja hyviä käytäntöjä. Työpajassa tutustutaan sosiaalisen sirkuksen menetelmiin toiminnallisesti ja perehdytään ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja elämäntaitoja edistäviin harjoitteisiin sekä pohditaan mitä ja miten leikkimällä voi oppia.

Työpajaohjaajat Kati Köykkä ja Leo Kaipiainen ovat Sirkus Magentan sirkusohjaajia. Sirkus Magenta ry on helsinkiläinen voittoa tavoittelematon sosiaalisen sirkuksen toimija ja taiteilijaorganisaatio, mikä toteuttaa sirkustyöpajoja, -tunteja ja tapahtumia erilaisille ryhmille. Magentan tavoitteena on edistää eri-ikäisten ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sirkuksen avulla. Kohderyhmiä ovat muun muassa erityisen tuen tarpeessa olevat lapset, lastensuojelun asiakasperheet, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vanhukset ja turvapaikanhakijat.

Tiedustelut: Petra Päivärinne, Suomen Nuorisosirkusliiton koulutusvastaava | petra.paivarinne@snsl.fi, 040 1488 042

Tapahtuman järjestää: Suomen Nuorisosirkusliitto
Tapahtuman kategoriat: Seminaari

Takaisin tapahtumakalenteriin