Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Hanke on jatkoa Transformer 2030 –opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeelle, mutta koulutuksiin voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut edelliseen koulutukseen.

Hankkeessa hyödynnetään järjestöjen globaalikasvatusmateriaaleja ja asiantuntemusta kestävän kehityksen teemoista, Tulevaisuuskoulun ja OKKA-säätiön yhdessä kehittämää tulevaisuuslukutaidon ja uudistavanoppimisen taustateoriaa sekä Kudelma-verkoston kehittämää kestävän hyvinvoinnin mallia.

Hanketta koordinoi Fingo ja se on Opetushallituksen rahoittama.

Transformer 2030 -hanke
VER­KOS­TON JÄ­SE­NET
VAI­KUT­TA­MIS­TYÖ
TUKEA OPE­TUK­SEEN
Trans­for­mer 2030 -​hanke
Trans­for­mer 2030 -​hanke (vuo­det 2018-​2019)
TUKEA JÄR­JES­TÖIL­LE
MU­KA­NA TA­PAH­TU­MIS­SA
SEU­RAA MEITÄ
LIITÄ JÄR­JES­TÖ­SI RE­KIS­TE­RIIN
GLO­BAA­LI­KAS­VA­TUK­SEN SÄH­KÖ­POS­TI­LIS­TAT
Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Hanke on jatkoa Transformer 2030 –opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeelle, mutta koulutuksiin voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut edelliseen koulutukseen.

Hankkeessa hyödynnetään järjestöjen globaalikasvatusmateriaaleja ja asiantuntemusta kestävän kehityksen teemoista, Tulevaisuuskoulun ja OKKA-säätiön yhdessä kehittämää tulevaisuuslukutaidon ja uudistavanoppimisen taustateoriaa sekä Kudelma-verkoston kehittämää kestävän hyvinvoinnin mallia.

Hanketta koordinoi Fingo ja se on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen tavoitteet
Antaa tietoa ja taitoja käsitellä kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen teemoja laaja-alaisesti systeemisen ajattelun avulla.
Suunnitella ja toteuttaa omassa työyhteisössä kestävän tulevaisuuden teemoihin liittyvä projektityö hyödyntäen tulevaisuusajattelua, konkreettien utopioiden teoriaa sekä kestävän hyvinvoinnin mallia.
Osallistaa koko oppiyhteisö näkemään, että parempi tulevaisuus on mahdollinen ja kestävän tulevaisuuden ensi askeleet otetaan jo tänään.
Mitä koulutus tarjoaa opettajalle?
Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.
Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta.
Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa oppilaitoksessa on mahdollista.
Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta.
Koulutuksen sisältö ja toteutus
Koulutuskokonaisuuksia järjestetään kuusi: syksyllä 2020 verkossa, keväällä 2021 Helsingissä, Turussa ja Rovaniemellä sekä syksyllä 2021 Kouvolassa ja Kuopiossa.

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme lähipäivää sekä projektityön toteutuksen omassa oppilaitoksessa. Lähipäivien aikana tutkijoiden sekä järjestöjen globaalikasvattajien avulla syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin kehyksiin, joita ovat: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli, tulevaisuusajattelu ja konkreetit utopiat sekä empatia ja myötätunto kestävyyteen liittyvänä ilmiöinä.

Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä osallistavia harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssään. Hanke huipentuu vuoden 2021 lopussa järjestettävään Suuntana kestävä tulevaisuus -päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

KOULUTUKSET:
Verkkokoulutus syksy 2020
Helsinki kevät 2021
Turku kevät 2021
Rovaniemi kevät 2021
Kouvola syksy 2021
Kuopio syksy 2021

Tapahtuman järjestää: Fingo
Tapahtuman kategoriat: Koulutus

Takaisin tapahtumakalenteriin