Taidetestaajat-seminaari ja koulutuspäivä 1.-2.10.2019

ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI – ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Kuva: Tommi Turunen

Taidetestaajat-seminaari ja koulutuspäivä järjestetään Kansainvälisen lastenkulttuurifoorumin yhteydessä 1.-2.10.2019. Osa tiistain 1.10. ohjelmasta toteutetaan englanninkielisenä yhteistyössä foorumin kanssa. TT-seminaariin ja foorumiin ilmoittaudutaan samalla lomakkeella, ja halutessaan voi osallistua molempiin tapahtumiin. Taidetestaajat-seminaarin hinta on 20 euroa (sisältää tiistain lounaan). Foorumin (30.9.-1.10.) osallistumismaksu on 120 euroa.  

Art Testers seminar is organized in close cooperation with the Forum. The seminar event focuses on the best practices and research done on Art Testers, which is the largest cultural campaign directed at adolecents in Finland’s history.
Tuesday 1st October morning’s seminar program is carried out together with the Forum in English. On Tuesday afternoon the Art Testers seminar continues in Finnish and the Forum in English. 

 

TUESDAY 1.10.2019  

09:00-10:30 Art Testers study visit: Sara Hildén Art Museum 

Experience what it is like to be a participant in the Art Testers campaign! During this study visit we’ll guide you through the Art Testers process from an eight-graders point of view including preparatory learning tasks, experiencing art and giving feedback with our web-based application. Learn more about the Art Testers campaign at www.taidetestaajat.fi/en.

THE ART TESTERS CAMPAIGN – BUILDING CO-OPERATION BETWEEN SCHOOLS AND ART INSTITUTIONS

Art Testers campaign is the largest cultural initiative in the Finnish history directed at young people. The campaign provides two high-quality art experiences to all eight-graders in Finland during three academic years (2017−2020). Including the teachers, the campaign will reach almost 200,000 individuals and the overall costs are approximately 20 million euros. Audience engagement has an important role in the art visits, and the eight-graders are provided with an opportunity to evaluate art with a web-based service.

The first part of the seminar offers first insights into the academic research on Art Testers campaign and its effects on schools, art institutions and young people. The final year of the campaign has just started.  

10:30-11:00 Coffee

11.00-11:15 Welcome. “200 000 Art testers on the move!” Anu-Maarit Moilanen (MBA, MA, Project Manager), the Association of Finnish Children´s Cultural Centers.

11:15-11:45 Art Testers Research. “Co-operation between schools and arts institutions in Art Testers project.” Tarja Pääjoki (PhD, Researcher), the Center for Educational Research and Academic Development in the Arts.

11:45-12:15 Art Testers Research. “Young people testing art. A study on the effects of the Art Testers initiative on young people.” Sofia Laine (PhD, Senior Researcher, Docent) & Maaria Hartman (Master’s Student, Researcher), the Finnish Youth Research Network.

12:15-12:45 Art Testers Research. “Literature review and preliminary results from Swedish-speaking youth’s interviews.” Anton Schalin (M.Soc.Sci.), the University of Jyväskylä.

12.45-13:00 Comments and questions

13:00-14:00 Lunch at the Tampere Comedy Theater restaurant

Art Testers seminar continues in Finnish. International Children’s Culture Forum continues in English.

TAIDETESTAAJAT – Taidesivistystä ja osallisuutta rakentamassa

Taidetestaajiin ovat kahden lukuvuoden ajan osallistuneet lähes kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset nuoret, ja toiminta on tarjonnut alueellisesti ja sosiaalisesti tasa-arvoisia taide-elämyksiä mukana oleville yläkouluille. Taidetestaajat-vierailu on ollut monelle nuorelle ensimmäinen tilaisuus sekä kokea taidetta että esittää siitä oma mielipiteensä. 

Toiminta on tarjonnut mukana oleville taideorganisaatioille mahdollisuuden kehittää nuorille suunnattua yleisötyötään. Seminaarin iltapäivän osuudessa nostetaan esille hankkeessa opittua tietoutta ja tarkastellaan toiminnan vaikuttavuutta käytännön tiedon näkökulmasta.

Iltapäivän osuus kello 14.00−17.00, ohjelma tarkentuu. Sisältää iltapäiväkahvit.

14:00−14:15 Taideavaus

14:15−14:30 Puheenvuoro sivistystoimi 

14:30−14:45 Puheenvuoro taideorganisaatio: Organisaation oppimisprosessi 

14:45−15:30 Taidetestaajat Best Practices: Kuinka osallistaa kaikki?

15:30−16:00 Toiminnallinen iltapäiväkahvi: Aluekoordinaattoreiden elävä kirjasto

16:00−16:50 Paneelikeskustelu: Nuorten ääni esiin! Koulujen ja taidelaitosten välinen yhteistyö.

16.50−17.00 Päivän päätös

KUTSUTILAISUUS TAIDETESTAAJISSA MUKANA OLEVILLE TAIDEORGANISAATIOILLE (85 henkilöä)

19:00−21:00 ”Paras moka ikinä!”

Taidetestaajien taideorganisaatioille suunnatussa illanvietossa verkostoidutaan valtakunnallisesti ja jaetaan herkullisimmat mokat ja harhaluulot nuorille suunnattuun yleisötyöhön liittyen. Tilaisuus pidetään Haiharan kartanossa, bussikuljetus. Tilaisuudessa kohotetaan malja yhteistyölle ja tarjolla on pikkusuolaista syötävää.

KESKIVIIKKO 2.10.2019

TAIDETESTAAJAT-KOULUTUSPÄIVÄ: Koulun ulkopuolinen yhteistyötaho opetuksen sisältöjen tarjoajana. Kuinka sitoa taidevierailu oppiaineisiin monialaisesti? Miten huomioida nuoret yleisötyössä?

Taidetestaajat-koulutuspäivä järjestetään Tampereella Kulttuuritalo Laikussa, ja se on suunnattu Taidetestaajissa mukana olevien taideorganisaatioiden yleisötyöntekijöille sekä yläkoulujen aineenopettajille. Koulutusta tarjotaan kehittäjäopettajille veso-päivänä. 

Koulutuspäivä sisältää luennon kehityslähtöisestä palvelumuotoilusta sekä pienryhmätyöskentelyä. Ryhmien aiheet käsittelevät koulujen ja taideorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja yleisötyön materiaalien hyödyntämistä kouluissa, opetussuunnitelman tarjoamia soveltamismahdollisuuksia ja Taidetestaajia organisaatioiden kehitysprosessina. Osallistujat saavat käyttöönsä työryhmien tuottamat ratkaisut sekä laajan yleisötyöpaketin.

Koulutuspäivä pidetään kello 9:00−15:00 ja sen ohjelma tarkentuu. Yhteisen aloitusosuuden jälkeen jakaudutaan työryhmiin. Päivän lounas on omakustanteinen ja maksetaan paikan päällä. Koulutus sisältää iltapäiväkahvit.

TYÖRYHMÄT

Taideorganisaatioiden edustajille:

Amanda Manner, Kansallisgalleria: Taidetestaajat organisaation kehittämisprosessina. 

Taideorganisaatioiden edustajille suunnatussa työpajassa pohditaan, miten Taidetestaajat-hanke on kehittänyt toimintaa eri sektoreilla ja mitä hankkeesta voidaan oppia. Tavoitteena on hahmottaa kulttuurilaitosten kehitystyön mahdollistajia ja esteitä sekä luoda visioita siitä, mihin suuntaan nuorille suunnattua yleisötyötä on mielekästä kehittää. 

Koulujen edustajille:

Opetussuunnitelmaryhmä, tarkentuu. Mitä hyötyä koulun ulkopuolisiin vierailuihin osallistumisesta on? Miten vierailut toteuttavat opetussuunnitelman mukaista opetusta ja miten toiminta voidaan koulussa perustella?

Kaikille:

Tarja Pääjoki: Opettaja ja yleisötyöntekijä yhteistyössä taidekokemuksen mahdollistajina. 

Millaisia tehtäviä ja rooleja eri ammattilaiset voivat ottaa tässä tilanteessa? Entä mitä yhteisiä tavoitteita ja käytäntöjä opettajat ja yleisötyöntekijät löytävät tukeakseen yhteistyössä oppimista taiteen äärellä ja nuoren taidekokemuksen syntymistä? Työpajassa hahmotellaan toiminnallisesti monialaisen yhteistyön mallia eri ammattilaisten tarpeiden ja työnkuvien näkökulmista.

Anu-Maarit Moilanen: Nuoret taiteen kokijoina. Miten Taidetestaajissa kuuluu nuorten ääni? Mistä muodostuu laatu nuorille suunnatussa yleisötyössä?