Järvenpää

Asukasluku: 43 000

Kulttuuripolku

Toimijat: Järvenpään kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus sekä kulttuuri-, museo-, kirjasto- ja nuorisopalvelut, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto, Järvenpään teatteri, Järvenpää-seura, Tuusulanjärven matkailuoppaat, Järvenpään seurakunnat (evankelis-luterilainen, ortodoksinen ja Suomen Islam-seurakunta), Järvenpään Katutoiminnan tuki ry

Sisältö: Kulttuuripolku on Järvenpään esi- ja perusopetuksen kotiseutu- ja kulttuuriopetuksen opetussuunnitelma, jonka tavoitteena on tarjota jokaiselle järvenpääläiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet tutustua omaan kotiseutuun ja sen kulttuuritarjontaan. Eri luokka-asteille tarjottavat sisällöt löytyvät kaupungin verkkosivuilta.   

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus

Järvenpään Kulttuuripolku