TIEDOTE / PRESSMEDDELANDE: Kranttu, nautiskelija vai taideahmatti? Taidetestaajissa nuoret saavat kulttuurikriitikon vallan / Kräsen, njutare eller konstslukare? I Konsttestarna får ungdomarna agera kulturkritiker

Pian koko Suomi saa tietää, mitä mieltä nuoret ovat taiteesta. Kulttuurin suurhankkeessa Taidetestaajissa kahdeksasluokkalaisille annetaan mahdollisuus toimia kulttuurikriitikkoina, ja ensimmäiset nuorten antamat arviot on nyt julkaistu kaikkien nähtäväksi.

Taidetestaajien verkkosivustolla on lokakuussa jo tuhansia arvioita, ja uusia lisätään aina luokkien tekemien taidevierailujen jälkeen. Osoitteessa www.taidetestaajat.fi kuka tahansa voi seurata, mitä nuoret ovat kokeneet ja mitä he ajattelevat. Hanke tuo nuorten äänen kuuluviin, ja aikuiset pääsevät kurkistamaan nuorten maailmaan.

Hankkeen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

– Toivomme, että kaikki suomalaiset innostuvat aiheesta. Oman alueen nuorten palautteen näkee yhdellä vilkaisulla, ja oman kaupungin teatterin, orkesterin tai museon saamia tähtiä voi verrata muihin. Sanallisten kommenttien kautta arvioihin voi syventyä tarkemmin, sanoo Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

Syventää taidesuhdetta

Taidetestaajia koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, jonka koko Suomen kattava jäsenkeskusten verkosto hoitaa taidematkojen järjestelyt.

– Keskuksilla on pitkä kokemus yhteistyöstä koulujen ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Kulttuurin saavutettavuus sekä laadukas tarjonta lapsille ja nuorille ovat liiton painopisteitä, kertoo Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton puheenjohtaja Päivi Setälä.

– Taidetestaajat johdattaa nuoret syventämään suhdettaan taiteeseen. Nuoret ovat yhtä tärkeä yleisö kuin aikuiset.

Tänä lukuvuonna kaikkiaan noin 58 000 taidetestaajaa tutkii suomalaisen kulttuurin kentän laidasta laitaan. Kaikille kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen tarjotaan ilmaiseksi pääsyliput ja matkat kahdelle taidevierailulle. Nuorten testattavaksi on valittu muun muassa taidenäyttelyitä, konsertteja, teatteri- ja tanssiesityksiä sekä oopperaa. Nuoret saavat lähestyä taidetta omasta näkökulmastaan ja selvittää, mitä se heille merkitsee.

– Taidetestaajat saattaa avata nuorille uuden maailman, jossa he voivat kokea merkittäviä elämyksiä. Taide tuodaan siten lähemmäksi nuorten omaa elämää, pohtii nuorisotutkija Katariina Löfblom.

Taidekritiikki kännykällä

Taidetestaajia varten on luotu selainpohjainen sovellus, jolla he arvioivat taidekokemuksensa. Sovellusta käytetään älylaitteilla, kuten kännyköillä. Aluksi nuoret vastaavat kysymyksiin, joilla selvitetään heidän suhdettaan taiteeseen. Vastausten perusteella kukin saa leikkimielisen kriitikkoprofiilin: yksi voi olla kranttu, toinen nautiskelija ja kolmas ahmatti.

Jokaisen taidevierailun jälkeen nuoret raportoivat sovelluksen kautta muun muassa, millaisia tunteita taidekokemus herätti ja lähtisivätkö he taidevierailulle uudelleen. Kriitikkona nuori oppii analysoimaan ja kiteyttämään ajatuksiaan. Mielipiteen kertominen myös vahvistaa itsetuntoa, huomauttaa Päivi Setälä.

Selainarvioinnin lisäksi monien vierailujen yhteydessä on mahdollisuus päästä keskustelemaan taiteilijoiden kanssa.

– Erilaisilla osallistamisen tavoilla tuemme nuorten uskallusta kokea taide-elämyksiä ja vaikuttua kokemastaan, Setälä kertoo.

– Nuorten taide-elämyksille antamat merkitykset tulevat aitoina esille, kun he saavat itse kertoa niistä. Lisäksi osallistujat ovat varmasti kiinnostuneita lukemaan muiden taidetestaajien arvioita, sanoo Katariina Löfblom.

– On tärkeää, että nuorten vierailuihin on varattu riittävästi aikaa ja että paikalla on henkilö, joka opastaa nuoria ja keskustelee heidän kanssaan. Näin taidetestaajat kokevat olevansa tervetulleita.

Mikä Taidetestaajat?

Kolme lukuvuotta (2017–2020) kestävä kulttuurin suurhanke, joka vie taiteen äärelle kaikkiaan noin 180 000 nuorta.

Mukana ovat koko Suomen koulut Hangosta Utsjoelle.

Kaikki nuoret tekevät yhden taidevierailun omassa maakunnassaan ja yhden valtakunnalliseen kohteeseen, joista useimmat sijaitsevat Helsingissä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa.

Vierailukohteet tarjoavat kouluille mahdollisuuden ennakko- ja jälkityöskentelyyn (esimerkiksi keskustelua taiteilijan kanssa), mikä syventää taidekokemusta.

Tavoitteena on tarjota nuorille ikimuistoisia taide-elämyksiä ja kannustaa luomaan läheinen suhde taiteeseen.

Lisätietoja:

www.taidetestaajat.fi

Taidetestaajat-hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moilanen: puh. 044 978 4893 / etunimi.sukunimi(at)taidetestaajat.fi

Yliasiamies Antti Arjava / Suomen Kulttuurirahasto: puh. 050 385 7600

Puheenjohtaja Päivi Setälä / Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto: puh. 044 701 1086 / etunimi.sukunimi(at)pori.fi

Liitteenä oleva kuva Taidetestaajien arviointisovelluksesta on vapaasti käytettävissä hanketta käsittelevän jutun yhteydessä. Kuvaaja: Anni Martikainen/Folk.

Kräsen, njutare eller konstslukare? I Konsttestarna får ungdomarna agera kulturkritiker

Snart får hela Finland veta vad de unga tycker om konst. Det stora kulturprojektet Konsttestarna erbjuder åttorna en möjlighet att fungera som konstkritiker, och nu har de första recensionerna publicerats.

På Konsttestarnas webbsida finns i november tusentals recensioner och nya tillkommer hela tiden an efter att åttorna gör sina konstbesök. På adressen www.konsttestarna.fi kan vem som helst följa med vad ungdomarna har upplevt och hur de tänker. Projektet låter de ungas röst höras, därtill kan vuxna kika in i ungdomarnas värld.

Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

– Vi hoppas att alla finländare ska låta sig inspireras. Ett snabbt ögonkast ger inblick i vad ungdomarna i den egna regionen tycker. Antalet stjärnor som hemstadens teater, orkester eller museum har fått kan jämföras med andra. Via skriftliga kommentarer kan man gå djupare in i recensionerna, säger överombudsman Antti Arjava vid Kulttuurirahasto.

Fördjupar

Konsttestarna koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland vars landsomfattande nätverk av medlemscenter sköter de praktiska arrangemangen kring konstexkursionerna.

– Centren har lång erfarenhet av att samarbeta med skolor och kulturorganisationer. Förbundet fokuserar i sin verksamhet på att kulturen ska vara tillgänglig och på ett högklassigt utbud för barn och unga, säger Päivi Setälä som är ordförande för Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

– Konsttestarna leder ungdomarna till att fördjupa sin relation till konsten. Den unga publiken är lika viktig som den vuxna.

Under det här läsåret kommer sammanlagt ca 58 000 konsttestare att utforska hela det finländska kulturfältet. Alla åttor och deras lärare bjuds på inträdesbiljetter och resor till två konstevenemang. Konstutställningar, konserter, teater- och dansföreställningar samt opera har bland annat valts ut att testas av ungdomarna. De unga får bekanta sig med konsten från sina egna utgångspunkter och utreda vad konst betyder för dem.

– Projektet Konsttestarna kan öppna en ny värld för ungdomarna, en värld fylld av betydelsefulla upplevelser. Därmed förs konsten närmare de ungas eget liv, menar ungdomsforskare Katariina Löfblom.

Konstkritik per mobiltelefon

Konsttestarna recenserar sina upplevelser av konsten med hjälp av en webbaserad applikation som har utvecklats enkom för detta ändamål. Appen används i smarta enheter som till exempel mobiltelefoner. Ungdomarna får först svara på frågor som ska klarlägga deras relation till konsten. På basis av svaren får var och en en rolig kritikerprofil: någon kan vara kräsen, en annan njuter av konst och den tredje slukar allt.

Efter varje konstbesök rapporterar ungdomarna via appen bland annat om vilka känslor konstupplevelsen väckte och om de skulle göra om besöket. Som kritiker lär sig den unga att analysera och precisera sina funderingar. Att uttala en åsikt kan också stärka självförtroendet, påpekar Päivi Setälä.

Utöver webbrecensionen finns det i många fall möjlighet att få träffa konstnärer.

– Genom olika former av delaktighet försöker vi ingjuta mod att gå in i konstupplevelsen och låta sig påverkas av det man upplever, säger Setälä.

– Den betydelse ungdomarna ger konstupplevelsen kommer fram i sin äkta form när de själva får berätta om upplevelsen. Därtill kommer varje deltagare säkert att intressera sig för de andra konsttestarnas recensioner, säger Katariina Löfblom.

– Det är viktigt att tillräckligt mycket tid reserveras för ungdomarnas besök och att det finns en person på plats som guidar dem och diskuterar med dem. På så sätt känner konsttestarna sig välkomna.

Vad då Konsttestare?

Ett kulturellt storprojekt som pågår i tre läsår (2017–2020) och låter sammanlagt 180 000 ungdomar bekanta sig med konst.

Skolor i hela Finland från Hangö till Utsjoki deltar i projektet.

Alla ungdomar deltar i en konstexkursion i det egna landskapet och åker till ett besöksmål av nationell betydelse, oftast i Helsingfors. De nyländska ungdomarnas nationella mål befinner sig utanför Nyland.

Projektets helhetsbudget är 20 miljoner euro.

Besöksmålen erbjuder skolorna en möjlighet till för- och efterarbete (till exempel samtal med konstnären), vilket fördjupar konstupplevelsen.

Målet är att erbjuda de unga oförglömliga konstupplevelser och sporra dem till att skapa en nära relation till konsten.

Ytterligare information:

www.konsttestarna.fi

Ansvarig koordinator i projektet Konsttestarna Anu-Maarit Moilanen / Förbundet för barnkulturcenter i Finland: 044-978 4893 / förnamn.efternamn@taidetestaajat.fi

Projektombudsman Sonja Ollas-Airinen / Svenska kulturfonden: förnamn.efternamn@kulturfonden.fi

Bilden får användas i media som skriver om Konsttestarna. Fotograf Anni Martikainen/Folk.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *