Kulttuurikasvatus kouluissa

Kulttuuri voi olla monella tavalla osa kouluarkea, joko oppituntien sisällä olevina sisältöinä, harrastetoimintana oppituntien välissä tai koulun jälkeen. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää kulttuurikasvatusta systemaattisesti kulttuurikasvatussuunnitelmien sekä harrastetuntien avulla.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat sekä taiteen ja kulttuurin harrastekerhot ovat valtakunnallisia kehittämiskohteita. Niiden avulla kulttuurikasvatus on saavuttavaa, tasa-arvoista, systemaattista ja monipuolista.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan tai alueen suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa tai alueella osana opetusta. Yhteiseen suunnitelmaan sitoutuvat opetus- ja kulttuuritoimi yhdessä taidelaitoksien kuten kirjastojen, museoiden ja teattereiden kanssa ja se  takaa kaikille kunnan tai alueen lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma on noin kolmasosassa Suomen kunnissa.

Taiteen ja kulttuurin harrastaminen kouluissa on Suomen hallituksen lastenkulttuurin saavuttavuuden kärkihanketta toteuttava toimenpide. Kärkihanke pyrkii lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Kouluissa järjestetty, ohjattu taide- ja kulttuuritoiminta lisää lasten ja nuorten luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja oppimisen edellytyksiä.

Lastenkulttuurikeskusten kouluyhteistyöstä kuten taiteilijavierailuista ja työpajoista voit lukea lisää täällä.

Oman kouluympäristön ehostus Lastenkulttuurikeskus Lastu

Lastenkulttuurikeskus Lastussa ehostettiin omaa kouluympäristöä osana koulupäivää. Kuva: Lastenkulttuurikeskus Lastu