Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille / lastenkulttuuri -kärkihankehaku

 

Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Avustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa.  Hankkeen kolmas hakukierros avautui 21.3.2018.

Tällä hakukierroksella opetus- ja kulttuuriministeriö etsii muun muassa Utelias luokka -pilotteja. Piloteissa opettajat, taidekasvattajat ja oppilaat pääsevät tekemään yhteistyötä oppitunneilla ja iltapäivän harrastustunneilla. Erityisavustuksia pilotteihin sekä taiteen ja kulttuurin harrastustunteihin koulupäivän tai päiväkotipäivän yhteydessä voi hakea 25.4. mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin 2,5 miljoonaa euroa.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Lastenkulttuurin toimijat: Avustusta voivat hakea kunnat, lastenkulttuurikeskukset, taidelaitokset, museot, kirjastot, perinneyhdistykset sekä muut taide- ja kulttuuritoimijat, joilla on osaamista lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Taiteen perusopetuksen toimijat: Avustusta voivat hakea taiteen perusopetuksen järjestäjät, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, yksityiset yhteisöt tai säätiöt.

Vuonna 2018 hakemuksia voi esittää seuraaviin kuuteen ryhmään:

A. Peruskoulun vuosiluokkien 1-10 oppilaille suunnatut lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteishankkeet

B. Innovatiiviset Utelias luokka -hankkeet, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun opettajien ja lastenkulttuurin ja/tai taiteen perusopetuksen toimijoiden välillä. (katso tarkemmin jäljempänä)

C. Yläkouluikäisille suunnatut hankkeet, joissa innostetaan yläkoululaisia harrastamaan innovatiivisin tavoin.

D. Uudenlaiset hankkeet, joissa harrastuskokonaisuuksissa yhdistyvät taiteen, kulttuurin ja liikunnan sisällöt.

E. Muut uudet hankkeet

F. Hankkeet, jotka ovat saaneet rahoitusta kärkihankkeen aiemmilla hakukierroksilla joko lastenkulttuurin tai taiteen perusopetuksen hausta. Hankkeen tulee alkaa aiemman hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke voidaan esittää lisäksi myös ryhmiin A-D. Hakemuksessa on mainittava aiemmat avustuspäätökset.

Ryhmien D-E hankkeet voivat olla suunnattuja ala- ja yläkoululaisille ja/tai varhaiskasvatusikäisille lapsille kuitenkin niin, että varhaiskasvatusikäisille lapsille suunnattu toiminta tulee olla taiteen perusopetuksen toimijan järjestämää. Ryhmään D esitettävissä hankkeissa avustus voi kohdistua taiteen ja kulttuurin osuuteen harrastustunneista ja liikunnan osuus tulee kattaa muista rahoituslähteistä.

Avustuksen tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, luovaa ja kriittistä ajattelua, kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoja ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. Tavoitteena on vahvistaa koulun toimintakulttuuria, joka tukee lasten ja nuorten harrastamista, edistää kouluviihtyvyyttä, ja jossa koulun tilat ovat koululaisten monipuolisessa harrastuskäytössä.

Haku alkaa 21.3.2018 ja päättyy 25.4.2018 klo 16.15.

Lue lisää OKM:n sivuilta