Taiteen ja kulttuurin harrastaminen kouluissa

Pääministeri Sipilän hallituksen kärkihanke 4 on Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen. Tavoitteena on tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Kärkihankkeella lisätään epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taiteenalakohtaisesti maan eri osissa. Kärkihankkeen toimenpiteet parantavat lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Tasavertaiset mahdollisuudet lisäävät lasten ja nuorten luovia taitoja ja vahvistavat kulttuurikompetenssia sekä oppimisen edellytyksiä.

Yksi toimenpiteistä on taiteen ja kulttuurin harrastaminen kouluissa. Kärkihanke lisää säännöllistä taide- ja kulttuuritoimintaa ja lasten omaa harrastustoimintaa koulun tiloissa ja tehostaa koulun tilojen käyttöä koulupäivien ulkopuolella. Näin vaikutetaan myönteisesti lasten ja perheiden ajankäyttöön (lasten pitkät iltapäivät, perheiden yhteinen aika) ja maahanmuuttajalasten kotoutumiseen (harrastusten kautta lasten kaverisuhteet vahvistuvat ja koulu on maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta parhain harrastuspaikka).

Pääministeri Sipilän hallitusohjelma

Hallitusohjelman toteutussuunnitelma ja toimenpiteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen -työryhmän raportti

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä selvitys hallituksen kärkihankeen Taide ja kulttuuri osaksi koululaisten päivää toteuttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Lukuliike