Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa tai alueella osana opetusta. Yhteinen suunnitelma takaa kaikille kunnan tai alueen lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (1.8.2016 alkaen) kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan paikallista opetussuunnitelmaa täydentävänä mahdollisuutena. Sen laatimisessa voi hyödyntää lastenkulttuurikeskusten runsasta kokemusta koulujen kanssa toteutettavasta kulttuurikasvatuksesta.

Kulttuuriyhdyshenkilöt ovat elintärkeä linkki lastenkulttuurikeskusten ja koulujen yhteistyössä. Päiväkodeissa ja kouluissa nimetty kulttuuriyhdyshenkilö välittää työpaikallaan tietoa lastenkulttuuritarjonnasta, huolehtii ilmoittautumisista, antaa toiminnan järjestäjille palautetta ja osallistuu lastenkulttuuriohjelman suunnitteluun kasvatustyön ammattilaisen näkökulmasta. Lue lisää kulttuuriyhdyshenkilöistä.

puujalat
Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK toteuttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa aikamatkoilla, joissa matkataan menneisiin vuosiin.