Forssa

Asukasluku: 17 201

Forssan kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kasvatus- ja opetustoimi, kirjastotoimi, taide- ja kulttuurilaitokset, kulttuurityöryhmä, LEKA – verkostomainen lastenkulttuurikeskus

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu lapsilähtöisesti Lasten Forssa -ideologiaa tukien. Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurin moninaisuutta. Lapsilähtöisyyttä tuetaan 7 L -kirjaimella ja niistä jokainen on tärkeä osa varhaiskasvatuksesta toiseen asteen opiskelijoille suunnattua toimintaa kulttuurikasvatuksen puitteissa. Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan eri ikävaiheissa painotetaan tiettyä 7L-kirjaimen teemaa, joka tukee lapsen ja nuoren kasvua.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, perusopetus (1.-9.-luokat), lukio ja toisen asteen koulutus

Forssan kulttuurikasvatussuunnitelma

Historia: Forssan kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksyttiin 19.12.2017.