Laukaa

Asukasluku: 19 000

Kulttuuriopetussuunnitelma: Kulttuurilaukka

Toimijat: Yhteistyössä Laukaan koulutoimi, paikalliset kulttuuritoimijat, Kulttuuriaitta.

Sisältö: Kulttuurilaukka on Laukaan peruskoulun tavoitteellinen kulttuuriopetussuunnitelma, jolla taataan jokaiselle laukaalaiselle lapselle ja nuorelle tasavertainen osallisuus ympäröivään kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kulttuurilaukka valmistui keväällä 2015 ja se pilotoidaan syksyllä 2015 Vihtavuoren koululla. Keväällä 2016 asiasta järjestetään koulutus opettajille ja lukuvuonna 2016-2017 suunnitelmasta pääsevät osalliseksi
kaikki Laukaan koulut.

Kulttuurilaukka on osa Laukaan kunnan opetussuunnitelmaa ja se sisältää kulttuurin minimitason, joka tulee tarjota jokaiselle laukaalaiselle lapselle ja nuorelle vuosittain. Kulttuurilaukka perustuu oman kunnan kulttuuritarjontaan, vahvuuksiin, kulttuuriperintöön sekä lasten omaehtoiseen toimintaan ja kokemuksiin. Suunnitelma antaa kehykset systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle!

Kohderyhmä: esikoulu, perusaste (1.–9.)

Historia: Kulttuurilaukka on tehty yhteistyössä Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitan kanssa Kulttuurivoltti-hankerahan turvin.

Kulttuurilaukka