Uurainen

Asukasluku: 3 500

Kulttuuri-Kuukka

Toimijat: Koulut, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi. Kulttuuriyhdysopettaja vastaa koulujen tiedottamisesta ja useista käytännön asioista. Vapaa-aikatoimi tarjoaa ohjelmaa vuosittain.

Sisältö: Koulut, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi suunnittelevat Uuraisten kulttuuriopetussuunnitelman teemoittain vaihtuvat sisällöt kaksi kertaa vuodessa. Vuosisuunnitelmassa pyritään tasapuolisuuteen, jotta kaikki alueen koulut saavat vuorollaan työpajoja. Tavoitteena on myös täydentää oppilaiden saamaa taideopetusta ja tarjota täydennyskoulutusta opettajille. Esimerkiksi esikoululaisille on tarjottu draamatyöpajoja. Kouluissa 8.-luokkalaiset pääsevät harjoittelemaan pajoissa bändisoittoa ja demoäänitystä. 9.-luokkalaiset tekevät retken Jyväskylän kaupunginteatteriin.

Kohderyhmä: esikoulu ja perusopetus (1.–9.)

Kulttuuri-Kuukka

Historia: Kulttuuri-Kuukka kehitettiin Kulttuuriaitta – yhteistyönä Uuraisten opetus- ja kulttuuri- ja kirjastotoimen kanssa ja se otettiin käyttöön v. 2011. Kulttuuriaitta on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen