Hamina

Asukasluku: 21 203

Haminan kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripolku on suunniteltu yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja opettajatyöryhmän kanssa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä koulujen, museoiden, kirjastojen, paikallisten kulttuuritoimijoiden ja ammattitaiteilijoiden kanssa.

Sisältö: Toiminnalla pyritään systemaattisuuteen ja laadukkaisiin kulttuurisisältöihin. Kulttuuripolkutoiminnan perusajatuksena on tutustuttaa lapsi ja nuori peruskoulun aikana kattavasti eri taiteenaloihin ja oman kunnan kulttuurilaitoksiin. Kulttuuripolussa tutustutaan 1. luokalla sanataiteeseen, 2. ja 4. luokalla teatteriin tai sirkukseen. 3. luokalla on vuorossa kulttuuriperintö ja kotiseutu ja 5. luokalla tanssi ja elokuva. 6.- ja 7. luokilla keskittyvät musiikkiin ja kuvataiteeseen. 8. luokalla on jälleen vuorossa elokuva ja teatteri. 9.-luokkalaiset saavat kirjailijavieraan kouluunsa.

Lukuvuosien 2015 – 2017 aikana Haminassa on toiminut kuntataiteilija, ensimmäinen musiikin ja seuraava visuaalisten taiteiden alalta. Taiteilijan tehtävänä on tehdä työpajoja ja projekteja päiväkoteihin ja alakouluihin. Alakoulujen kulttuuripolkua on tehty kuntataiteilijoiden kautta heidän toimikausiensa aikana.

Kohderyhmä: Perusopetuksen 1.-9. luokat

Kulttuuripolku tulossa Haminaan taas  lukuvuodella 2019 – 2020

Historia: Pilottivuosi 2013