Tornio

Asukasluku: 22 500

Tornion kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Toimijat: Koulujen kulttuuriyhdysopettajista muodostuva Tornion lastenkulttuurityöryhmä päivittää kulttuuriopetussuunnitelmaa ja kehittää edelleen yhteistyötä koulujen ja alueen kulttuuritoimijoiden kesken sekä seuraa kulttuuriopetussuunnitelman toteutumista eri kouluilla.

Sisältö: Kulttuuriopetuksen sisällöt on esitelty luokka-asteittain. Mukana on virikekysymyksiä ja yhteistyötahot sekä verkkomateriaali on esitelty taiteenaloittain. Kulttuuriopetussuunnitelma sisältää kysymyksiä, joita opettaja voi pohtia oppilaiden kanssa. Mukana on myös tietoa Tornion ja sen lähialueen kulttuuritoimijoista ja yhteistyötahoista. Tornion koulujen kulttuuriopetussuunnitelma on laadittu Oulun mallia mukaillen.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.) ja lukio

Tornion kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Tornion lastenkulttuurikeskushanke

Historia: Vuodesta 2008 alkaen toiminta on painottunut kulttuuriyhdysopettajaverkoston luomiseen sekä kulttuuriopetussuunnitelman laatimiseen. Yhteistyötä on tehty eri kouluasteiden opettajien, kulttuurilaitosten ja kulttuuritoimiston voimin.

Lapin lastenkulttuuriverkosto kuuluu valtakunnalliseen Lastenkulttuurikeskusten liittoon. Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Kemi, Kemijärvi, Ranua, Rovaniemi, Tornio ja Saamelaiskäräjät.