Lahti

Asukasluku: 119 000

Lahden perusopetuksen kulttuuriohjelma

Toimijat: : Kulttuuriohjelman ovat laatineet yhteistyössä Lahden kaupungin perusopetus ja kulttuurilaitokset. Lahden kaupungin kulttuurilaitokset tuottavat yhdessä ohjelman kulttuuripalvelut.

Sisältö: : Kulttuuriohjelman tavoitteena on taata jokaiselle oppilaalle mahdollisuus tutustua omaan kaupunkiin ja sen kulttuuritarjontaan ja siten edistää kulttuurin ja taiteen tasa-arvoista saavutettavuutta. Kulttuuriohjelma tukee uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä eri oppiaineissa että osana laaja-alaista osaamista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Opettajille on tarjolla materiaalia käytettäväksi vierailuun valmistautumisessa, vierailun aikana ja kulttuurikokemuksen käsittelyssä. Lahden kulttuuriohjelmaan sisältyy mm. käyntejä kirjastossa, teatterissa, konserteissa ja museoissa. Yhdeksäsluokkalaisille on tarjolla  Kulttuurikortti, jolla saa etuja Lahden kulttuurikohteissa.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Lahden kaupungin kulttuurikasvatusohjelma

Kulttuurikortti