Sysmä

Asukasluku: 4000

Sysmän kunnan perusopetuksen kulttuurikasvatuksen suunnitelma

Toimijat: Kulttuurikasvatuksen suunnitelman toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä kunnassa olevien  kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Sysmän Suvisoitto, Kirjakyläyhdistys, kirjasto, seurakunnat ja Sysmä-seura.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma sisältää kulttuurin vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen sysmäläisen lapsen ja nuoren tulisi vuosittain saada.  Suunnitelman tarkoituksena on kasvattaa lasten ja nuorten kulttuurista yleissivistystä, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista, vahvistaa luovuutta, mielikuvitusta ja itsetuntoa.

Kohderyhmä: perusopetus