Orivesi

Asukasluku: 9 300

Taideratas

Toimijat: Oriveden seudun kansalaisopisto ja Oriveden perusopetus

Sisältö: : Ratas on joustava ja koululta toiselle helposti siirtyvä taito- ja taideaineiden oppimisympäristö. Ratas-oppimisympäristössä opetusta antavat paikalliset ammattitaiteilijat, kädentaitajat ja asiantuntijat yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Asiantuntijat ja opetusvälineet tuodaan oppilaitten luo ja heidän kanssaan toteutetaan useita n. 10 oppitunnin (viiden viikon) mittaisia oppimisprojekteja, joissa oppilaat tutustuvat johonkin taiteen tai kädentaidon alueeseen. Taideratas on kirjattu uuteen opetussuunnitelmaan.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–6.)

Taideratas

Historia: Ratas-hanke toteutettiin Oriveden perusopetuksessa lukuvuosina 2008–2011. Hankkeen aikana Orivedellä luotiin monipuolinen ja toimiva verkosto koulujen ja paikallisten asiantuntijoiden välille. Sen jälkeen toiminta on jatkunut kaupungin ja Oriveden seudun kansalaisopiston (OSKO) yhteistyönä lukukaudella 2011–2012.