Pirkkala

Asukasluku 19 000

Pirkkalan koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: Kulttuuritoimi ja perusopetus

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma on oppiainerajoista riippumaton kokonaisuus, jota ohjaavat samat vuorovaikutteisuuden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kuin opetussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa esitetyt työvälineet ja työtavat ovat ohjeellisia ja niiden tarkoituksena on toimia opettajien suunnittelutyön tukena. Opettajia kannustetaan hyödyntämään kulttuurikasvatussuunnitelmaa monialaisesti ja sisällyttämään siihen mahdollisimman paljon eri oppiaineiden osa-alueita.

Kohderyhmä: Esiopetus ja perusopetuksen 1.-9. luokat

Pirkkalan koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma