Ruovesi

Asukasluku: 4514

Ruoveden kulttuurikasvatussuunnitelma

Toimijat: lastenkulttuurityöryhmä, kirjastopalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus

Sisältö: Suunnitelma takaa kaikille kunnan lapsille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua ja osallistua monipuolisesti kulttuuriin. Suunnitelmassa painotetaan paikallisen ja lähialueen kulttuurin tuntemusta ja samalla vahvistetaan suhdetta omaan ympäristöön.
Suunnitelma toteuttaa kuntastrategian, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Ruoveden kunnan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjaa, tavoitteita ja sisältöjä edistämällä lasten hyvinvointia.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja perusopetuksen 1.-6. luokat

Ruoveden kulttuurikasvatussuunnitelma 2016

Historia: Sivistyslautakunta hyväksyi kulttuurikasvatussuunnitelman 22.6.2016.