Vaasa

Asukasluku: 67 000

Kulttuuriopetussuunnitelma

Toimijat: Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, perusopetus, taidelaitokset ja taiteen perusopetus

Sisältö: Vaasan kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön. Suunnitelmassa pyritään turvaamaan tietty määrä kulttuurikasvatusta jokaiselle vaasalaiselle peruskoululaiselle. Yhteistyökumppaneita ovat mm. kaupunginkirjasto, kaupunginorkesteri, kaupunginteatteri, museot sekä taiteen perusopetus TaiKon. Osa kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöistä on maksullisia, näihin kukin koulu osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan.

Kohderyhmä: 1-9-luokkalaiset, peruskouluikäiset

Elämysten Vaasa

Historia: Vaasan kulttuuriopetussuunnitelman kehittäminen alkoi, kun Vaasan kaupungin kulttuurikeskus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä oppimisympäristöjen kehittämisen hankerahoitusta Kultiva-kulttuuriportaalin perustamiseen. Kulttuuriopetussuunnitelma-työryhmässä oli opetusviraston koulutussuunnittelija, Vaasan kaupungin kulttuurikeskuksen kulttuurisihteeri ja eri oppilaitosten suomen- ja ruotsinkielisiä opettajia.