ALAVIESKA

Asukasluku: 2629

Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma laadittiin lukuvuoden 2016–2017 aikana. Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman kesäkuussa 2017. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus aloitettiin syyslukukaudella 2017. Lukuvuosi- ja talousarviosuunnitelmien yhteydessä otetaan kantaa suunnitelmasta toteutuviin osioihin sekä varataan niihin tarvittavat taloudelliset resurssit. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan kahden vuoden välein.

Toimijat: Alavieskan yhtenäiskoulun kulttuurikasvatussuunnitelmaa hallinnoi Alavieskan kunnan sivistyslautakunta. Kulttuurikasvatussuunnitelma valmistui kunnan asiantuntijoiden yhteistyönä. Kulttuuripalvelujen tuottajina toimivat pääsääntöisesti kunnan omat kulttuuritoimijat, mutta myös kunnan ulkopuolisia kulttuuripalveluja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Keskeisiä toimijoita ovat Alavieskan kunnan kulttuuritoimi, kunnankirjasto, seurakunta ja nuorisotoimi.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuutensa aikana kulttuuriin, vahvistaa kulttuuriymmärrystä ja kokea kulttuurielämyksiä monipuolisesti ja tasapuolisesti. Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa opetussuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteet ovat konkreettisia. Suunnitelma toimii käytännön työkaluna opetustyössä. Toteutukseen sisältyy vierailuja kulttuurikohteissa, vierailijoita koulussa sekä oppilaiden omaa taiteen tekemistä.

Kohderyhmä:  Alavieskan kunnan perusopetuksen 0-9-luokkien oppilaat sekä varhaiskasvatuksen ryhmät.

Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma