Nivala

Asukasluku: 10 805

Toimijat: Nivalan kaupungin kulttuurikasvatuksen toimijoina ovat pääasiassa Nivalan kulttuuri- ja kirjastopalvelut, mutta myös kaupungin ulkopuolisia kulttuuripalveluja käytetään mahdollisuuksien mukaan (esim. Konserttikeskus). Keskeisiä toimijoita ovat myös koulut, Tillarigalleria ja nuorisopalvelut.

Lyhyt esittely: Kulttuurikasvatussuunnitelmaa ohjaavat arvot ja tavoitteet ovat monipuoliset. Suunnitelman perusteella toteutettavan kulttuurikasvatuksen halutaan olevan tasa-arvoista kaikille ikäluokille, monipuolista ja jatkuvaa. Sen halutaan vahvistavan osallisuutta niin, että lapset ja nuoret eivät ole kulttuurin kuluttajia vaan myös kulttuurin tuottajia. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan vuosittain lukuvuosi kerrallaan. Teemojen mukaiset tarkemmat suunnitelmat tehdään lukuvuosittain kulttuurituottajan toimesta, kulttuuriyhdyshenkilöiden sekä päiväkotien, esikoulujen ja koulujen toiveiden mukaisesti. Kulttuurikasvatussuunnitelma määrittelee mihin kulttuurin- tai taiteenlajiin kyseinen ikäluokka tutustuu ja mikä on keskeisin tavoite. Vuosittain vaihtuvan sisällön lisäksi esikoulusta lähtien kirjasto ja kirjastopalveluihin tutustuminen on sisällytetty suunnitelmaan.

Kohderyhmä: kaikki Nivalan lapset varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Historia: Tämä kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu kevään 2018 aikana.

Nivalan kulttuurikasvatussuunnitelma