Oulu

Asukasluku: 194 000

Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Toimijat: Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma on tehty Kulttuuritalo Valveen lastenkulttuurin, Oulun kulttuurilaitosten ja opetustoimen yhteistyönä. Asiantuntijoina on toiminut laaja joukko taiteen ja opetuksen ammattilaisia. Oulun kulttuuritalo Valve kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämään valtakunnalliseen lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppuun.

Sisältö: Jokaisella luokka-asteella lähestytään kaikkia kahtatoista kulttuurin ja taiteen alaa teemoittain. Jokaista alaa lähestytään opettajille, taiteilijoille ja taidekasvattajille tarkoitettujen virikekysymyksien kautta. Kulttuuriopetussuunnitelmassa tutkitaan arkkitehtuuria, rakennettua ympäristöä, elokuvaa, festivaaleja, kulttuuriperintöä, maailmankulttuuria, mediaa, muotoilua, kädentaitoja, musiikkia, sanataidetta, sirkusta, tanssia, teatteria, valokuvausta, maalaustaidetta ja sarjakuvia. Kulttuuriopetussuunnitelmassa tarjotaan myös tietoa paikallisista kulttuurin ja taiteen alojen yhteistyökohteista. Lisäksi kulttuuriopetussuunnitelma antaa ehdotuksia siitä, mihin oppiaineeseen kutakin kulttuurin ja taiteen opetusta voi yhdistää.

Kulttuurikiikari-kalenteriin kootaan tiedot oululaisten taidelaitosten ja kulttuurijärjestöjen toiminnasta: Oulun kaupungissa järjestettävistä näyttelyistä, teatteriesityksistä, konserteista, kulttuuritapahtumista, työpajoista ja koulutuksesta.

Yhdeksäsluokkalaiset saavat Oulussa Kulttuuripassin, joka on henkilökohtainen etukortti. Kortilla pääsee edullisesti tai ilmaiseksi passissa mainittuihin kulttuuri- ja taidetilaisuuksiin.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Oulun Kulttuuritalo Valve, Kulttuurikasvatus

Historia: Oulussa kulttuuriopetusta on kehitetty jo 1980-luvulta saakka. Vuodesta 1986 lähtien kaupungissa on ollut kulttuuriyhdysopettaja ja kulttuuriopettajaverkosto. Vuonna 2003 perustettiin työryhmä, joka pohjusti kulttuuriopetuksen opetussuunnitelman toteutumista. Nykyään työryhmä tunnetaan OKKO-tiiminä, missä suunnitellaan mm. yhteistyön edistämistä, kulttuuriopetuksen budjetin käyttöä ja kulttuurikyytejä. Vuodesta 2003 lähtien Valve on ollut mukana Taikalamppu-verkostossa, missä sillä on valtakunnallisena kehittämistehtävänä koulun ja kulttuurin välisen yhteistyön edistäminen. Kaupunkiin perustettiin vuonna 2004 Oulun kaupungin lastenkulttuuritiimi ja lastenkulttuuriverkosto. Vuonna 2005 Oulun kouluissa kirjattiin ensimmäiset koulukohtaiset kulttuuriopetussuunnitelmat, minkä pohjalta kirjattiin Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma. Vuonna 2010 Oulun se hyväksyttiin opetuslautakunnassa. Tällä hetkellä Ouluun suunnitellaan Kulttuuripolkua, joka takaisi tasa-arvoisen kulttuuriopetuksen jatkumon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana.