Raahe

Asukasluku: 25 500

Raahen kulttuuriopetussuunnitelma (KUOPS)

Toimijat: Raahen kaupungin Sivistyspalvelukeskus

Sisältö: Raahen kulttuuriopetussuunnitelma on jaettu kulttuurin ja kulttuuriperinnön tuntemisen, vastaanottamisen, kuluttamisen ja tuottamisen alueisiin. Raahen kulttuuriopetus painottaa sisällössään paikallista kulttuuria, johon kuuluu kiinteästi merellisyys. Kulttuuriopetussuunnitelmaa käytetään pohjana koulujen ja varhaiskasvatuksen omille kulttuuriopetussuunnitelmille, joissa huomioidaan omat painotukset. Kulttuuriopetussuunnitelmaa tullaan tarkentamaan jatkossa myöhemmin luokkakohtaisilla sisällöillä ja sen rinnalle tullaan laatimaan sisältöjä täydentävä opas.

Raahen kulttuuriopetussuunnitelma (KUOPS) (Word-dokumentti)

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja perusopetus (1.–9.)